עימות בצלאח א-דין
שר המשפטים אוחנה: אני אחליט מי ימלא את מקומו של פרקליט המדינה

השר אוחנה העביר מסר למנדלבליט, ''מי שיקבל את ההחלטה מי ימלא את מקומו של פרקליט המדינה יהיה אני''.

חזקי ברוך , ד' בכסלו תש"פ

אמיר אוחנה
אמיר אוחנה
Photo by Avshalom Shoshoni/Flash90

שר המשפטים אמיר אוחנה הגיב לדיווחים לפיהם במקרה שהוא ימנה מ"מ לפרקליט המדינה, היועמ"ש מנדלבליט ייקבע מניעה משפטית ויבלום את המינוי.

"היות שאנחנו מדינת חוק, מי שיקבל את ההחלטה מי ימלא את מקומו יהיה אני, בהתייעצות עם נציב שירות המדינה ועם היועמ"ש", כתב אוחנה בטוויטר.

מוקדם יותר פרסם היועמ"ש אביחי מנדלבליט חוות דעת לפיה אוחנה אינו רשאי למנות לתפקיד את מי שהוא רוצה.

בחוות הדעת קבע מנדלבליט כי המעורבות של אוחנה במינוי מ"מ פרקליט המדינה חייבת להיות מצומצמת, וזאת למרות שמינוי ממלא מקום לא מתבצע בוועדת איתור.

בהודעה מטעמו של מנדלבליט נאמר, "מכלול המאפיינים המפורטים של תפקיד פרקליט המדינה, וההיבטים עליהם הוא מופקד בתחום אכיפת החוק מחייבים, במיוחד בנסיבות הייחודיות והחריגות הקיימות בעת הזו, כי ההשפעה הפוליטית על מינוי ממלא המקום תהא מצומצמת ותחומה ככל הניתן".

"זאת, באופן שיבטיח את עצמאותו של ממלא המקום, את אי-תלותו בגורם הממנה, ואת אמון הציבור בטוהר השיקולים העומדים בבסיס המינוי", הוסיף מנדלבליט.

"לכל הפחות, נדרש כי המועמד שיישקל למינוי לתפקיד יהיה מקרב עובדי הפרקליטות הבכירים ביותר, כך שמי שימלא את התפקיד יהיה בעל הניסיון והכישורים המתאימים לתפקיד זה, וכי טרם הפעלת סמכות המינוי, יקיים שר המשפטים היוועצות ביועץ המשפטי לממשלה, אשר משמש כתובע הכללי העומד בראש מערכת אכיפת החוק", ציין מנדלבליט.

מנדלבליט אף הבהיר כי לדעתו, שר המשפטים חייב למעשה לקבל את "המלצתו", וכי "בנסיבות העניין, ובהתאם לפסיקת בית המשפט העליון בסוגיות דומות, משקלה של עמדת היועץ המשפטי לממשלה בקשר למי שימלא את מקומו של פרקליט המדינה יהיה רב ומשמעותי, וניתן יהיה לסטות ממנה רק בהתקיים טעם מהותי בעל משקל מיוחד".

לסיכום ציין מנדלבליט גם את מי יש למנות לתפקיד לשיטתו, "בהמשך לחוות הדעת האמורה, הודיע היועץ המשפטי לממשלה לשר המשפטים כי עמדתו היא שיש למנות לתפקיד ממלא מקום פרקליט המדינה את המשנה לפרקליט המדינה (משפט פלילי), עו"ד שלמה (מומי) למברגר. זאת, בשים לב לוותק הרב של עו"ד למברגר, לתפקידיו הקודמים ולתפקידו הבכיר הנוכחי, לניסיונו העשיר וליכולותיו הגבוהות".

דברי מנדלבליט פורסמו זמן קצר לאחר ששר המשפטים אמיר אוחנה הודיע על רשימת המועמדים לתפקיד ממלא מקום פרקליט המדינה.

המועמדים של אוחנה: שלמה (מומי) למברגר, המשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים; אורלי בן ארי-גינזברג, המשנה לפרקליטת מחוז מרכז; דן אלדד, מנהל המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה; אושרה גז - איזנשטיין, פרקליטת מחוז תל אביב.

מועמד נוסף, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה רז נזרי, הודיע לאוחנה כי מוותר מראש על המינוי ואינו מעוניין בו.