פרשה של מלאכים

הרב חגי לונדין בדבר תורה קצר לפרשת ויצא. מה בין בני אדם למלאכים?

ערוץ 7 , ו' בכסלו תש"פ

הרב חגי לונדין
הרב חגי לונדין
צילום: ערוץ מאיר

פרשת ויצא היא פרשה של מלאכים.

כאשר יעקב יוצא מארץ ישראל הוא רואה מלאכים עולים ויורדים בסולם; וכאשר חוזר יעקב לארץ ישראל באים מלאכים ללוותו. מהו מלאך? מלאך אינו דמות פיסית עם כנפיים, אלא כוח אלוהי. כאשר אדם היה חולה והתרפא - מופיע ה'המלאך רפאל', כוח הרפואה מופיע בעולם.

הנביא מתאר שלמלאך יש כנפיים כדי לומר שהכוח הזה מגיע באופן מהיר וממוקד. 'אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות'. לכל מלאך, לכל כוח - יש את הייעוד המדויק שלו. אנו כל הזמן מלווים במלאכים, כל הזמן תוססים בנו כוחות אלוהיים.

על הפסוק 'סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה ומלאכי אלוהים עולים ויורדים בו', מסביר רבי חיים מוולוז'ין: 'בו' - באדם עצמו יש כל העת מלאכים ש'עולים ויורדים', כוחות תוססים שמחברים בין שמים וארץ.