מקלב מציע: יום בחירות מקוצר

חבר הכנסת אורי מקלב הניח היום על שולחן הכנסת הצעת חוק המבקשת לשנות את יום הבחירות מיום שבתון מלא ליום עבודה מקוצר.

מיכל לוי , י"ב בכסלו תש"פ

ח"כ אורי מקלב
ח"כ אורי מקלב
צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

חבר הכנסת אורי מקלב הניח היום (שלישי) על שולחן הכנסת הצעת חוק המבקשת לשנות את יום הבחירות מיום שבתון מלא ליום עבודה מקוצר.

במקביל פנה ח"כ אורי מקלב לוועדה המסדרת בבקשה להעניק להצעת החוק שלו פטור מחובת הנחה כך שניתן יהיה לאשר אותה עוד טרם פיזור הכנסת.

על פי הצעת החוק, גם מערכות הלימודים יפעלו במתכונת מקוצרת של חצי יום שבתון, במקביל, מוצע להתאים את שעות ההצבעה בקלפיות וכן לפצל קלפיות גדולות.

בדברי ההסבר מוסבר כי החל מקום המדינה נקבע יום הבחירות לכנסת כיום שבתון. "יום השבתון גורם למשק הפסדים ונזקים עצומים, הערכות הנזק למשק עומדות על סכומים שבין מיליארד וחצי לארבעה מיליארד ש"ח", כותב חבר הכנסת מקלב בדברי ההסבר להצעת החוק. "נוסף על כך, מכיוון שרוב הקלפיות ממוקמות במוסדות חינוך, גם לתלמידי מערכת החינוך נגרם הפסד של יום לימודים".

"יצויין כי כבר לפני הבחירות לכנסת העשרים-ושתיים הביעו חברי כנסת מכל הקשת הפוליטית את תמיכתם בביטול יום השבתון במתכונתו כיום, זאת, לאור הנזק הכלכלי העצום שנגרם למשק עקב יום השבתון. גם יו"ר ועדות הבחירות בעבר המליצו לבטל את יום השבתון, בין היתר לאור העלות הכלכלית העצומה", הוסיף.

מקלב התייחס בדברי ההסבר גם לטענות לפיהן ביטול יום השבתון יוריד את אחוזי ההצבעה בבחירות וציין כי טענה זו לא נבדקה מעולם. לדבריו, בסקר שפורסם בעיתון גלובס, התברר ש-85% מהזכאים להצביע, יצביעו גם אם יום הבחירות לא יהיה יום שבתון אלא יום עבודה רגיל, בכדי להפריך חשש זה מוצע בהצעת החוק רק חצי יום שבתון ולהפוך את יום הבחירות למתכונת של יום עבודה מקוצר באופן שהעובדים במשק יעבדו במתכונת של ערב חג, כאשר מחצית היום יהיה יום עבודה ומחציתו השנייה יהיה שבתון, באופן שבזמן ההצבעה יהיה "שבתון".

מקלב מציין עוד כי בד בבד עם צמצום יום השבתון, מוצע לשנות ולהתאים את זמני פתיחת הקלפיות ושעות ההצבעה. כיום קובע החוק ששעות ההצעה יהיו החל מהשעה 7 בבוקר ועד לשעה 10 בלילה (בסך הכול 15 שעות הצבעה) כך שישראל מחזיקה בשיא עולמי בשעות שבהם פתוחות הקלפיות, כאשר ברוב המדינות המערב הדמוקרטיות, שעות ההצבעה עומדות על כ-10 שעות.

לדבריו, בעשרות השנים האחרונות אחוז המצביעים בשעות הבוקר נמוך. בנוסף, שעות הצבעה ארוכות גורמות גם לכך שבסוף יום ההצבעה מזכירי וחברי וועדות הקלפי עייפים ואינם ערניים מספיק כדי לבצע את מלאכת ספירת הקולות באופן מדויק ומיטבי. עקב כך נגרמות טעויות ותקלות רבות בספירת הקולות ובתוצאות ההצבעה לאור האמור, לפיכך מוצע לשנות את שעות ההצבעה, באופן שהקלפיות יהיו פתוחות החל מהשעה 13:00 בצהריים ובהתאם להאריך את מועד סגירת הקלפיות לשעה 23:00 בלילה (סה"כ 10 שעות). בכדי לייעל את מערך הבחירות בעקבות שינוי שעות ההצבעה, מוצע בהצעת החוק, לקבוע שבקלפיות בהן מספר המצביעים הפוטנציאלי עולה על 550 מצביעים, תפוצל הקלפי לשתי קלפיות.