על מה המאבק הזה בכלל?

שני מאבקים, שתי דרכי מאבק שונות, אויב אחד. על מאבקי יעקב ועשיו ועל הדרך להפוך התמודדות עם קושי לקלה בהרבה. הרב אדרי לפרשת וישלח

שמעון כהן , י"ד בכסלו תש"פ

(אילוסטרציה)
(אילוסטרציה)
צילום: iStock

אחרי שנים של בריחה יעקב אבינו נדרש להתמודד עם הפחד עצמו במפגש עם אחיו עשיו. מאבק זה מתחלק לשניים, מאבק מול עשיו האיש ומאבק מול שרו, מול המלאך.

דווקא מול עשיו האיש אנחנו רואים התמודדות פייסנית, השתחוויה של שבע פעמים לפניו ושליחת מתנות ללא מאבק כוחני ופיזי. לעומת זאת מול שרו של עשיו ישנה התמודדות מול תרבות, חשיבה וסדרי עדיפויות "עשיוויים" ושם אנחנו רואים מאבק של ממש.

המאבק בין יעקב לשרו של עשיו ניטש לגבי שאלת האיבר החשוב בגוף, הראש או הרגל. יש מי שבז לראש, לבכורה, ורוצה רק את ברכת השפע והכבוד. יש מי שרוצה את הגבורה הגופנית שסמלה הוא הרגליים כפי שבזירת אגרוף ידוע שמי שיזוז מהר יותר עם הרגליים ולא יישאר במקום אחד הוא שיימלט מהמכות הקשות, הוא שיוכל להכות כשצריך.

יש מי שמעדיף את הרגליים, את ההרגלים, את ההנאות של הרגע, התאוות והחולשות שנולדנו לתוכן ואיתן. במאבק שרו של עשיו נוגע בכף ירך יעקב כדי לומר שבעיניו זהו הדבר החשוב ביותר עבורו, אבל יעקב מעדיף את הראש, את תיקון העולם במחשבה ובדיבור.

בעל הטורים אומר ש'ויאבק' בגימטריה 'כסא הכבוד', 119. כלומר שכל מאבק מתחיל בכסא הכבוד, כאותו חסיד שהגיע לרבו לספר לו שכולם מציקים לו והוא מבקש סגולה. הרב מבקש ממנו לצאת מעט החוצה. הוא יוצא והדלת נותרת פתוחה. החסיד שומע את הרב אומר למשמש שלו ללכת ולהציק לאותו חסיד, ואכן המשמש יוצא מחדר הרב ומתחיל להציק לו, מתיישב עליו, מתעטש עליו וכו'. חולפות כמה דקות והרב קורא לחסיד לחדר ואומר לו שהנה דווקא התמודד יפה עם הצקותיו של המשמש, כלומר שאינו זקוק לסגולה.

החסיד משיב שמאחר והדלת הייתה פתוחה הוא שמע שההצקות הן הוראה מהרבי. הידיעה הזו סייעה לו להתמודד.

כך גם אנו, כאשר אנו במאבק, בתחושה שמישהו מציק לנו, עלינו לדעת שמישהו שלח לנו את זה. כל מאבק מתחיל בכיסא הכבוד. הכול מתחיל בראש.

המילה 'ישראל' היא צירוף המילים ישר-אל. יעקב, איש האמת, עסוק בשינוי זווית הראיה, שינוי מהראש ולא מהרגלים. מהי האמת, האם אנחנו רואים את הדמיון או את האמת? אם אני זוכר שה' אתי איך לא אתגבר על הפחד, גם בלילה חשוך וקר של גלות. שינוי נקודת מבט הוא סילוק הדמיונות. זו עבודת האמת והיושר הפנימי.

המילה 'ישראל' היא גם צירוף המילים לי ראש. בראש יש איבר חשוב, הפה. זהו תיקון הדיבור שעליו נאמר 'מה תולעת כוחה בפה אף ישראל כוחן בפה'. הפחדים באים לידי ביטוי בשתיקה או בדיבור פגום כמו בכעס. לעומת זאת תפילה היא לקיחת כל החסרונות ודיבור עליהם, בירור הדבר, שיחה ויציאה מהאילמות על החוסר.