24 שנה לפטירת הרב נריה
תיעוד נדיר: הרב נריה בגוש קטיף

בתאריך י"ט כסלו תשנ"ו נפטר הרב משה צבי נריה זצ''ל. הנה דברים שסיפר על תנועת בני עקיבא ותיעוד נדיר שלו מבקר בגוש קטיף.

יהונתן גוטליב , י"ט בכסלו תש"פ

הרב משה צבי נריה זצ"ל
הרב משה צבי נריה זצ"ל
כפר הראה

היום (שלישי) לפני 24 שנים נפטר הרב משה צבי נריה זצ"ל, "אבי דור הכיפות הסרוגות", מייסד מרכז ישיבות בני עקיבא ורב תנועת הנוער בני עקיבא.

בראיון שערך עמו יובל קנר בשנת 1988, סיפר הרב נריה על הסיבה שדחפה להקמת בני עקיבא.

"הרקע היה פשוט מאוד", אמר הרב נריה, "התוהו ובוהו שהיה קיים בין הנוער הדתי. לאמור, נוער דתי בחוגי בתי הספר של המזרחי היה כצאן בלי רועה".

"קמו אז תנועות נוער כמו הנוער העובד, בית"ר הייתה אז תנועת נוער חזקה, השומר הצעיר היה אז רק בהתחלה ונוער דתי אין לו שום פינה משלו. חברים בהפועל המזרחי, צעירים שהרגישו בדבר הזה, הגיעו לידי הרגשה שהם צריכים לעשות משהו. הקימו קודם גרעין קטן והגרעין הלך והתרחב", סיפר.

"קמה תנועת נוער שהסיסמה של תורה ועבודה הייתה האידיאל שלה, והיא ריכזה לאט לאט ציבור. לאט לאט גם קמו מדריכים, התחילה להיסלל הדרך, ואותו הנוער שהיה כצאן בלי רועה מצא לו רועה קולקטיבי בדמות תנועת הנוער עצמה שהתחילה להיות כחי הנושא את עצמו, מתפתח וגדל וקיבלה אופי וצביון וכך היום", כך הרב נריה.