הדלקת נרות בלשכת הרמטכ"ל הגרמני

רבה של ברלין הגיע ללשכת רמטכ"ל צבא גרמניה וערך עימו הדלקת נרות סמלית תוך שהוא מסביר על חשיבת חג החנוכה.

ניצן קידר , כ"ד בכסלו תש"פ

הדלקת הנר בלשכת הרמטכ"ל הגרמני
הדלקת הנר בלשכת הרמטכ"ל הגרמני
צילום: באדיבות הקהילה היהודית בברלין

רבה של ברלין הרב יהודה טייכטל ושליח חב"ד הרב שמואל סגל, היו אורחיו האישיים של הרמטכ"ל הגרמני והדליקו בלשכתו נר חנוכה באופן סמלי, ימים ספורים לפני תחילת חג האורות.

הטקס נערך לפני החג, כדי להפיץ את ההדלקה בקרב החיילים היהודיים בצבא ובקרב יהודי הקהילות ובכך לקיים את מצוות 'פרסומי ניסא'.

קודם למעמד ההדלקה, הסביר הרב טייכטל לרמטכ"ל צבא גרמניה על משמעותו של החג היהודי ועל הרלוונטיות שלו גם היום בחייהם של מיליוני יהודים.

הרמטכ"ל הגרמני כובד בהדלקת ה"שמש" ולאחר מכן הרבנים טייכטל וסגל כובדו בהדלקת הנר, כשהם שרים את הברכות.

לאחר מעמד ההדלקה, שוחח הרמטכ"ל עם הרב טייכטל על ההתפתחות של החיים היהודיים בברלין ובגרמניה בכלל.

הרמטכ"ל מצדו סיפר על הדאגה המיוחדת שלו לחיילים היהודיים המשרתים בצבאו.