הכי הרבה מחוברים לאינטרנט - בכפר סבא

האחוז הגבוה ביותר של משלמי משכנתא על דירה בבעלותם נמצא בבית שמש – 73.6%. ההחזר החודשי הממוצע הוא הכי גבוה בתל אביב - 5,962 ש"ח.

ערוץ 7 , כ"ו בכסלו תש"פ

משכנתא
משכנתא
istock

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (שלישי) נתונים על הוצאות משקי הבית ב-16 הערים הגדולות בישראל בשנת 2018.

הכנסה והוצאה כספית

בשנת 2018 ההכנסה הכספית ברוטו לסך משקי הבית הייתה 21,063 ש"ח, ההכנסה הכספית נטו –17,276 ש"ח וההוצאה הכספית – 13,324 ש"ח.

ההכנסה הכספית נטו הגבוהה ביותר נמצאה בכפר סבא – 21,132 ש"ח, והנמוכה ביותר נמצאה בבת ים – 12,481 ש"ח.

ההוצאה הכספית הגבוהה ביותר נמצאה בתל אביב-יפו – 15,675 ש"ח, ובאשדוד הנמוכה ביותר – 8,836 ש"ח.

הפער הגדול ביותר בין ההכנסה הכספית נטו להוצאה הכספית נמצא בראשון לציון – 6,882 ש"ח. הפער הנמוך ביותר נמצא בבאר שבע – 2,019 ש"ח.

בחישוב לנפש: ההכנסה הכספית נטו וההוצאה הכספית בתל אביב-יפו היו הגבוהות ביותר (9,009 ש"ח ו-7,200 ש"ח בהתאמה).

הרכב ההכנסה הכספית ברוטו

בערים רמת גן, חולון, בת ים וכפר סבא 80% ויותר מההכנסה מקורה בעבודה.

כרבע מההכנסה בבני ברק מקורה בקצבאות ובתמיכות - יותר מפי שניים מהממוצע הארצי.

הרכב ההוצאה לתצרוכת

בשנת 2018 ההוצאה הכוללת לתצרוכת בקרב סך משקי הבית הייתה 16,475 ש"ח. בכפר סבא ובתל אביב-יפו נמצאו ההוצאות הגבוהות ביותר (18,865 ש"ח ו-18,844 ש"ח, בהתאמה).

בקרב כלל משקי הבית סעיף ההוצאה הגדול ביותר היה סעיף הדיור (24.8%). אחוז ההוצאה הגבוה ביותר על סעיף זה נמצא באשדוד – 31.9%, והנמוך ביותר נמצא בחיפה - 20.2%.

סעיף תחבורה ותקשורת היה סעיף ההוצאה השני בגודלו – כחמישית מסך ההוצאות לתצרוכת. אחוז ההוצאה הגבוה ביותר על סעיף זה נמצא בחיפה - 21.8%, והנמוך ביותר נמצא בבני ברק - 9.7%.

בבני ברק אחוז ההוצאה על סעיף חינוך, תרבות ובידור היה הגבוה ביותר - 14.4%, ובנתניה הנמוך ביותר – 8.2%.

תנאי דיור

ברמת גן ובתל אביב-יפו, כמחצית ממשקי הבית גרים בדירות שכורות. בראשון לציון ובבית שמש נמצא האחוז הגבוה ביותר של הגרים בדירות בבעלות כ-76%.

צפיפות הדיור הממוצעת ברוב הערים הגדולות היא פחות מנפש לחדר, למעט בערים בני ברק, ירושלים ובית שמש שבהן צפיפות הדיור יותר מנפש אחת לחדר.

האחוז הגבוה ביותר של משלמי משכנתא מסך הגרים בדירה בבעלותם נמצא בבית שמש – 73.6% (לעומת 39.0% בממוצע הארצי). האחוז הנמוך ביותר של משלמי משכנתא נמצא ברמת גן – 21.7%.

ההחזר החודשי הממוצע הגבוה ביותר למשכנתא נמצא בתל אביב-יפו – 5,962 ש"ח, וההחזר הנמוך ביותר נמצא בבת ים – 2,454 ש"ח.

בתל אביב-יפו שכר הדירה הממוצע לחודש הוא הגבוה ביותר - 4,964 ש"ח ובאשקלון הוא הנמוך ביותר - 1,980, על דירה בת 2.6 ו-2.7 חדרים בממוצע, בהתאמה.

בעלות על מוצרים

שיעורי הבעלות הגבוהים ביותר על מחשב ביתי ועל מינוי לאינטרנט נמצאו בכפר סבא (91.8% ו-94.4%, בהתאמה).

ל-87.3% ממשקי הבית בבית שמש יש שני טלפונים ניידים או יותר.

בתל אביב-יפו נמצא שיעור הבעלות הגבוה ביותר על אופניים חשמליים – 15.1% (לעומת 5.7% בממוצע הארצי). באשקלון ובחיפה נמצא שיעור הבעלות הנמוך ביותר - 2.7%.

אחוז הבעלות הארצי על קורקינט חשמלי עמד על 3.3%. בבת ים ובתל אביב-יפו נמצא האחוז הגבוה ביותר – כ-6%, ובחיפה הנמוך ביותר – כ-1%.