מבקר המדינה תוקף
אנגלמן: אף דו"ח לא נגנז או צונזר

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן תוקף את הפרסומים אודות עבודת המבקר, "הפרסומים כנגד עבודת הביקורת מציגים מצג שווא הפוגם באמון הציבור".

ערוץ 7 , א' בטבת תש"פ

מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן
מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן
צילום: עופר עמרם, לשכת עורכי הדין

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן יעביר מחרתיים (שלישי), כמתחייב בחוק, לאגף המפקח הכללי במשרד ראש הממשלה כ-25 דוחות ביקורת של החטיבה הכלכלית, החטיבה לענייני ביטחון והחטיבה לחברה ורווחה במשרד המבקר.

על פי החוק, לאחר שהדוחות יועברו למשרד ראש הממשלה הם יתפרסמו לציבור כעבור 10 שבועות.

דוחות אלו כוללים התייחסות למגוון רחב של משרדי ממשלה וגופים ציבורים, ובהם: מערכת הביטחון, משרד האוצר, משרדי הבינוי והשיכון, משרד התחבורה, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, המשרד לשירותי דת, רכבת ישראל, חברת חשמל ועוד.

במשרד המבקר מציינים עוד כי כ-30 דוחות מבקר אחרים נמצאים בשלבים מתקדמים של עבודה. הטיוטות של דוחות אלו נשלחו לקבלת התייחסות הגופים המבוקרים ובמחצית פברואר הם צפויים לעבור למשרד ראש הממשלה לקראת פרסומם לציבור.

לקראת העברת הדו"חות התייחס המבקר אנגלמן לגל הפרסומים בתקופה האחרונה כנגד עבודת ביקורת המדינה.

"הפרסומים בכלי התקשורת כנגד עבודת הביקורת מציגים מצג שווא הפוגם באמון הציבור ובעבודת המשרד למול הגופים המבוקרים, וזאת טרם פורסם ולו דו"ח אחד לציבור", תקף אנגלמן.

לדבריו, "יתר על כן, יש בכך כדי עבירה על חוק מבקר המדינה שכן טיוטות דוחות הביקורת הינן חסויות והן מועברות לנוגעים בדבר לקבלת הערותיהם ולתגובתם".

"הממצאים הכלולים בטיוטות הדוח הנם ראשוניים ואינם סופיים ומוחלטים, שהרי הטיוטה באה לאפשר למבוקרים לתת הסבר לדברים המועלים בה. רק עם השלמת ההליך הדוחות מפורסם לציבור כמקובל. אשר על כן משרד מבקר המדינה אינו מגיב לממצאים הכלולים בטיוטות של דוחות כאלה ואחרים", ציין אנגלמן.

המבקר הוסיף, "הצוותים המסורים והמקצועיים בחטיבות הביקורת עורכים ביקורת יסודית ומעמיקה. הליכי הבקרה כוללים התייחסות של הייעוץ המשפטי, מנכ"ל המשרד והמבקר והכל כדי להבטיח ביקורת אמינה ואובייקטיבית, כפי שמתחייב מהחוק. עבודת הביקורת נעשית בצורה מקצועית מכבדת ומכובדת ללא משוא פנים. לצד הקפדה על מנהל תקין וטוהר המידות, אנו חותרים למצוינות בביקורת, בהלימה ליעדים לאומיים ותוך גיוון תחומי הביקורת".

המבקר הבהיר, "הגם שמדובר בדו"חות שהעבודה עליהם החלה בתקופתו של קודמי, הרי שמרגע שהדו"חות עברו לאחריותי ומאושרים בחתימתי, הרי שמחובתי כמבקר מדינה לעבור על הדוחות וללמוד את כלל הנושאים לעומקם בטרם אאשרם. בחלק ניכר מהדוחות ביקשתי מהגורמים המקצועיים במשרד הבהרות והשלמות לנכתב בדוח ובמידת הצורך העמקת הביסוס העובדתי".

"כחלק מיישום רפורמת הביקורת הבונה הנחתי מיד לאחר כניסתי לתפקיד שפרסום הדוחות יעשה על פי המתכונת החדשה הכוללת תקציר ממוקד אשר יתמקד בממצאים המרכזיים בליבת הדוח ובהמלצות המרכזיות לצדן. בהצגת Key Facts (נתוני מפתח) ושימוש נרחב באינפו-גרפיקה אשר יתמצתו את ממצאי הביקורת למספרים ונתונים מרכזיים, כל אלה ישפרו את הנגשת הדוח לציבור", ציין.

בהמשך הצהיר המבקר, "בניגוד מוחלט לפרסומים בכלי התקשורת, אף דוח ביקורת לא נגנז או צונזר. הנושא גם עלה לפתחו של בג"צ שדחה את העתירות על הסף וקבע חד משמעית שאין כל עיכוב בפרסום הדו"חות. אנו נפרסם את כל הדוחות שמלאכתן הושלמה. כאשר הדוחות יפורסמו ניווכח כולם שמדובר בדוחות מאוד משמעותיים ואפקטיביים שחושפים ליקויים משמעותיים והמלצות לגופים הציבוריים".