דו"ח הסיוע המשפטי 2018
92,422 תיקים חדשים, 337,965 שיחות למוקדים הטלפוניים

52% מהפונים היו נשים, בעיקר בתחומי מעמד אישי, מקרקעין ונזיקין. פניות הגברים הן בעיקר בתחומי אשפוז כפוי, פשיטות רגל והוצאה לפועל

ערוץ 7 , ה' בטבת תש"פ

אילוסטרציה
אילוסטרציה
צילום: iStock

בשנת 2018 נפתחו בסיוע המשפטי 92,422 תיקים חדשים בהם ניתן ייצוג משפטי, עליה של 13% ביחס למספר התיקים שנפתחו בשנת 2017, כך עולה מדו"ח הסיוע המשפטי לשנת 2018.

מהדו"ח עולה כי במהלך שנה זו ניתן מענה ל-337,965 שיחות נכנסות במוקדים הטלפוניים של הסיוע המשפטי (עליה של 44% בהשוואה לשנת 2017), והתחומים בהם נפתח מספר התיקים הגבוה ביותר בשנת 2018 הם תחום מעמד אישי (תיקי מזונות, הסדרי ראיה ומשמורת, גירושין וצוואות), תחום החובות ותחום הביטוח הלאומי.

תחום המעמד האישי (מזונות, הסדרי ראיה ומשמורת, גירושין, ירושות וצוואות) הוא התחום בו נפתח מספר התיקים הגבוה ביותר בסיוע המשפטי בשנת 2018 עם 37,030 תיקים, עליה של 19.8% לעומת מספר התיקים בתחום זה בשנת 2017. בתחום החובות (פשיטות רגל, הוצאה לפועל, כינוס נכסים וכדומה) נפתחו 23,018 תיקים, כשהסיוע המשפטי מהווה הגורם המרכזי בייצוג חייבים בפשיטת רגל בישראל, ומייצג בלמעלה מ-50% מהתיקים המתנהלים בתי משפט.

מהדו"ח עולה כי בשנת 2018 הוגשו 8,204 בקשות לפשיטת רגל בייצוג מטעם הסיוע המשפטי. בשנת 2018 נפתחו 888 תיקי דיור ציבורי, גידול של 30% ביחס למספר התיקים שנפתחו בתחום זה בשנת 2017. עלייה משמעותית נרשמה גם בייצוג בענייני עבודה, כשבשנת 2018 נפתחו בסיוע המשפטי 2,292 תיקים בתחום דיני עבודה (עליה של 21%).

תיקים בולטים בשנת 2018

הכרה בתביעה שהוגשה בגין עבודות כפייה בטוניס - העורר, יליד 1928, מהעיר ספקס בטוניס, עלה ב-1955 לארץ. העורר הגיש תביעה לרשות להכרה בעבודות כפייה בתקופת המלחמה בטוניס. בקשתו נדחתה מהנימוק כי הצהרתו אינו עולה בקנה אחד עם התיעוד ההיסטורי.

בעדותו בפני ביהמ"ש במסגרת הערר שהגיש הסיוע המשפטי סיפר העורר כי במהלך המלחמה אביו נלקח ע"י הגרמנים לעבודות כפייה ברכבת והוא עצמו נשלח ל"קומנדטור" - משרד הכובש הגרמני.

בכל בוקר, נלקח עם חבריו ע"י הגרמנים לעבודות כפייה פיזיות ושונות. עוד הצהיר כי נערכו ניסויים על גופו שהותירו בו צלקות רבות וכן תופעות לוואי. לאחר דיון הוכחות וחקירה נגדית של העורר, הרשות לזכויות ניצולי השואה הסכימה והכירה בעורר כניצול שואה.

עצירת הליכי גבייה לא מוצדקים כנגד ניצולת שואה - קשישה ניצולת שואה קיבלה התראה לפני עיקול מיטלטלין מתאגיד המים 'מי שקמה' בחולון, זאת בשל חוב מים שהצטבר בחשבונה לטענתם. מבירור המצב עלה כי החוב נוצר בשל העובדה ששכניה לבניין גנבו ממנה מים על ידי חיבור פיראטי לדוד השמש שלה, בנוסף הם חסמו את הגישה לחצר בה היו שעוני המים.

פניותיה לתאגיד המים לא נענו, ורק לאחר פנייתה לסיוע המשפטי והגשת תביעה ובקשה לצו מניעה שהוגש על ידי הסיוע המשפטי, הוסכם על הקפאת הליכי הגבייה של התאגיד נגד הניצולה.

סיוע לניצולת שואה במחיקת חוב ארנונה של כ-220,244 ₪ - האישה בת 88 קיבלה הודעה מהעירייה במקום מגוריה שעל שמה רשום חוב בסך 220,244 ¤ בגין נכס בו התגוררה בעבר (עד שנת 1996). בקשתה של האישה למחיקת החוב סורבה על ידי העירייה ומשרד הפנים, ולאחר התערבות הסיוע המשפטי ופניות שהועברו בנושא, אושרה מחיקת החוב במלואו.

החלטה תקדימית של בית משפט לענייני משפחה על ביטול אימוץ ומחיקת שם המשפחה של ההורים המאמצים, לבקשתם של שני אחים שנמסרו לאימוץ כשהיו בני 4 - בית המשפט לענייני משפחה בנצרת קיבל את הבקשה והורה, בהחלטה תקדימית, על ביטול האימוץ של שני האחים ומחיקת שם המשפחה של ההורים המאמצים מתעודות הזהות שלהם.

בקשתם זו הגיעה על רקע התעללות והזנחה קשה שהם חוו מצד ההורים המאמצים וסופה שהיא הותירה אותם ללא כל השתייכות משפחתית.

הבטחת טיפולים חיוניים מטעם קופ"ח כללית עבור קטין הסובל ממחלת ניוון שרירים - הסיוע המשפטי ייצג קטין בן 16.5 הסובל ממחלת ניוון שרירים ופגיעה משמעותית בתפקודי נשימה, שקופת החולים סירבה לרכוש עבורו מכשיר רפואי לסיוע נשימתי. הסיוע המשפטי הגיש בקשה למתן צו לטיפול רפואי הולם לבית הדין לעבודה, ובעקבות המהלך הנושא הוסדר מול משפחת הקטין.

הגשת עתירה לבג"צ בשמם של שלוש נשים בגיל זקנה להישאר בבתיהן ולא לעבור לבתי אבות סיעודיים: העתירה הוגשה על מנת למנוע הוצאה כפויה מביתם של אנשים זקנים עריריים שמתנגדים לכך - העתירה עמדה על כך שהמדינה באמצעות משרד הבריאות משלמת סכומי עתק למגורים בבית אבות, ובמקביל נמנעת מלסייע להשלים את תשלום שרותי הטיפול בבית (בסכומים נמוכים בהרבה).

העתירה גם הדגישה את חשיבות קיום זכות הבחירה בסוף החיים ושמירת רצונותיו של אדם. בג"צ הורה להשיב את העניין לערכאת ביהמ"ש למשפחה, והנשים, בנות 85 ו- 96 זכו להישאר בביתן, כרצונן, וזאת בהחלטות עקרוניות ומחדשות, המושתתות על הזכות לבחור את סוף החיים.

תחום סיוע בגביית מזונות חו"ל: בשנת 2018 נפתחו בסיוע המשפטי 158 תיקי מזונות חו"ל, 66% מהתיקים עסקו בסיוע בגביית מזונות מחייב המתגורר בחו"ל עבור משפחתו ילדיו החיים בישראל, ו-33% מהתיקים עסקו בסיוע בגביית מזונות של משפחות מחו"ל כנגד חייב המתגורר בישראל. זאת, במסגרת היותו של הסיוע המשפטי הרשות המרכזית של מדינת ישראל לאכיפה בינלאומית של תשלומי מזונות ילדים, ובעניין זה הסיוע המשפטי מהווה נדבך חיוני ביישום מחויבותה של מדינת ישראל על פי סעיף 27 לאמנה בדבר זכויות הילד להבטחת זכותם של ילדים לרמת חיים הולמת, לרבות באמצעות גביית מזונות מאת הוריו.

שר המשפטים, אמיר אוחנה, מסר עם פרסום הדו''ח: "באמצעות הייצוג בתיקים הפרטניים והשמעת קולם של לקוחות הסיוע המשפטי בתהליכי עיצוב מדיניות, הסיוע המשפטי ממלא שליחות חברתית חשובה והוגנת. אני מברך את עובדי הסיוע המשפטי ואת עורכי הדין מטעמו, הפועלים ללא לאות למען החלשים והנזקקים באמת בחברה, ומאחל להם להמשיך ולמלא שליחותם זו עבור אלה שידם אינה משגת להגשים את עיקרון הצדק".

מ"מ מנכ"ל משרד המשפטים, סיגל יעקבי, אמרה "הדו"ח כולל דוגמאות רבות להליכים משפטיים תקדימיים שעניינם מיצוי זכויות כלכליות, השפעתו של עוני בהליכי מעמד אישי, הגנה על אוכלוסיות מוחלשות, ייצוג הורים שילדיהם מוצאים מהבית לצורך אימוץ, סיוע לניצולי שואה ועוד נושאים רבים וחשובים. דוגמאות אלה מלמדות על גישת הסיוע המשפטי, המבקש ללמוד מכל מקרה, והרואה את הלקוח במרכז".

מ"מ ראש הסיוע המשפטי, עו"ד לימור גולדנברג-חדד, אמרה "הסיוע המשפטי הוא הגוף המרכזי המעניק ייצוג משפטי רחב היקף לאוכלוסיות מוחלשות. העבודה היומיומית עם אוכלוסיות אלה מעמידה את עובדי הסיוע המשפטי ועורכי הדין הפועלים מטעמו בחזית ההבנה אודות חלקי החברה הישראלית הפחות חזקים, ובחזית החברתית של פעולה למען אוכלוסיות מוחלשות. פעולה זו מתבטאת גם בייצוג האישי של כל לקוח, וגם בהשמעת קולן של האוכלוסיות המיוצגות על ידו בפני הרשות המחוקקת, מול משרדי הממשלה וגופים נוספים".