ברסלב נערכת ליום ההילולא של רבי נתן

היערכות בברסלב לקראת עליית המונים על ציון רבי נתן זצ"ל, גדול תלמידיו של רבי נחמן, ולרגל יום ההילולא החל מחר, עשרה בטבת

מיכל לוי , ט' בטבת תש"פ

ציון קבר רבי נתן מנמירוב
ציון קבר רבי נתן מנמירוב
צילום: אגודת אהלי צדיקים

כמדי שנה נערכים באגודת 'אהלי צדיקים – גדר אבות' לקליטת אלפי המתפללים המגיעים לעיר ברסלב באוקראינה, להשתטח על ציון קדשו של רבי נתן מנמירוב זצ"ל.

יום ההילולה של רבי נתן, גדול תלמידיו של רבי נחמן מברסלב זצ"ל המכונה בפי החסידים 'מוהרנ"ת', יחול מחר, צום עשרה בטבת.

בקרב חסידי ברסלב נחשב מוהרנ"ת למפיץ תורתו המרכזי וממשיך דרכו של רבי נחמן מברסלב לאחר הסתלקותו.

חסידות ברסלב זכתה לפרסומה הגדול הודות לפועלו של מוהרנ"ת, כאשר רבי נתן היה כותב את כל השיחות והתורות ששמע מפי רבו ובזכותו יש בידינו כיום את כל ספרי רבי נחמן מברסלב.

פעם אף הפליג רבי נחמן בשבח תלמידו הגדול ואמר לחסידי ברסלב: "אתם צריכים להודות לרבי נתן, כי בזכותו נשארו ממני כל-כך הרבה ספרים".

רבי נחמן מטולטשין זצ"ל – תלמידו של רבי נתן וממשיך דרכו, הסביר פעם מה היה ההבדל בין רבי נתן לשאר תלמידי רבי נתן מברסלב זי"ע.

הוא סיפר כי רוב התלמידים היו הולכים לישון לאחר שהיו שומעים תורה מרבם הצדיק, אך לעומתם רבי נתן היה יוצא לשדה מחוץ לעיר וצועק אל ד' יתברך בכיסופים גדולים ובהתעוררות עצומה: "ריבונו של עולם, בברסלב בוערת אש, הבער את האש בלבי", כי הבין שכל דיבור של רבי נחמן הוא אש של קדושה המעוררת את הלב אל השם יתברך, והבין שאי אפשר לקבל את האש הזאת, כי אם על ידי תפילה והתבודדות אל השם יתברך.

לאחר הסתלקותו של רבי נחמן מברסלב, עבר רבי נתן להתגורר בעיר ברסלב, שם התקבצו רבים מהתלמידים סביב הנהגתו והדרכתו על פי דרכו ועצותיו של רבו.

מתוך מסירותו להגדיל את שם רבו רבי נחמן, רצה מאד לבנות בית כנסת על שם רבי נחמן שבו ילמדו ויתפללו לפי דרכה של חסידות ברסלב.

"ואכן מסר נפשו, כיתת רגליו כדי להוסיף מטבע למטבע ודאג לבעלי מלאכה כדי לבנות את ה'קלויז' בעיר אומן, ובכל זה עסק לבדו בלי שום עזרה. עד היום נמצא זה ה'קלויז' באומן על ההר שמול הציון הקדוש, אחרי ששופץ פעמיים ומשמש כיום כמפעל" מספרים באגודת 'אהלי צדיקים'.

בפי חסידי ברסלב מקובל כי מוהרנ"ת ביקש להיטמן בכניסה לבית העלמין ואמר: "כל נפטר שיעבירו דרך הקבר שלי אעשה לו טובה".

קודם פטירתו הורה רבי נתן לתלמידים שלא יבואו אל קברו, מפני שהוא תמיד יהיה אצל ציון הקודש של רבי נחמן מברסלב באומן, אך למרות זאת נוהגים כולם לפקוד גם את ציונו הקדוש ולהרבות בתפילה ותחנונים במקום, בפרט ביום ההילולא עשרה בטבת.

הרב ישראל מאיר גבאי, יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים – גדר אבות', שבנה את האוהל מעל קברו של מוהרנ"ת בעיר ברסלב לרווחת אלפי הבאים למקום ומפעיל את האתר משך כל ימות השנה תוך ליווי הדוק של שמירה וניקיון יומיומי, מוסר כי בליל היארצייט אור לעשרה בטבת, תתקיים במבנה התחתון 'הכנסת אורחים' של כיבוד קל ושתיה חמה וקרה, יחד עם סעודות הילולא המגיעות מאומן על ידי הרב מזרחי.

על פי ההערכות של השנים האחרונות, צפויים להגיע למעלה מ-2,000 יהודים לעיר ברסלב לשפוך שיח בציון הקודש של מוהרנ"ת זצ"ל.