הנזקים לחקלאות: כ-50 מיליון שקלים

בדרום ניזוקו שתילי גזר ותפוח אדמה. בעמק החולה ניזוקו אפונה לתעשייה ברוקולי וכרוב. כמו כן ניזוקו מטעים באזור בנימינה וגבעת עדה.

ערוץ 7 , י"ב בטבת תש"פ

ניזוקו גם. ברכות דגים
ניזוקו גם. ברכות דגים
Flash 90

מראשית השבוע התקבלו בחדר המצב של קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, למעלה מ-500 דיווחים של חקלאים על נזקים גדולים שנגרמו לגידולים השונים כתוצאה משני אירועי הסערה שהתרחשו עד כה בחודש ינואר.

בקרן מציינים כי בהערכה ראשונית מדובר על נזקים בהיקף של למעלה מ-50 מיליון שקלים.

עם זאת מדגישים בקרן כי ממדי הנזק המדויקים יקבעו רק בהמשך לאחר שהחקלאים, ומעריכי קנט, יוכלו להיכנס לשדות שהוצפו.

לנזקים מסוג אלו שחווינו של רוחות עזות ומשקעים כבדים יש השלכות על המשך ההתפתחות של הגידולים השונים כך שממדי הנזק הסופיים יתבררו בהמשך.

מסיכום הנתונים עד כה עולה כי נזקים כבדים נגרמו לגידולים בדרום, בעיקר בשל הרוחות והחול שפגעו בשתילי הגזר ותפוחי האדמה. באזור עמק החולה נזקים גדולים נגרמו כתוצאה מהצפות של שטחי פלחה, אפונה לתעשיה, ברוקולי וכרוב. כמו כן ניזוקו מטעים שונים באזור בנימינה וגבעת עדה.

נזקים גדולים נגרמו גם למבני גידול של בננות שקרסו כתוצאה מהרוחות העזות וכן לברכות דגים שהוצפו ונפרצו כתוצאה מהצפות.