בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי

הוועדה המוניטרית העריכה שלאור הנתונים הכלכליים בארץ ובעולם, יש צורך להשאיר את הריבית ברמתה הנוכחית, או להפחיתה בעתיד הקרוב.

ערוץ 7 , י"ב בטבת תש"פ

נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון
נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון
צילום: דוברות

הוועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה היום (חמישי) להותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.25%.

בבנק ישראל מציינים כי ההחלטה התקבלה לאור העובדה ש"סביבת האינפלציה ממשיכה להיות נמוכה. מדד נובמבר היה נמוך מהצפוי, ובשנים עשר החודשים האחרונים נרשמה אינפלציה של 0.3%. האינפלציה בניכוי אנרגיה ופירות וירקות עשויה להעיד על קצב אינפלציה בסיסי נמוך יותר מבחודשים הקודמים. בחודשים הקרובים האינפלציה צפויה להישאר נמוכה, אולם מרבית הציפיות והתחזיות לשנה נותרו בקרבת הגבול התחתון של היעד".

עוד אמרו כי "מאז החלטת הריבית הקודמת השקל היה יציב יחסית מול הדולר בעת שמרבית המטבעות התחזקו מול הדולר. עם זאת, במהלך 2019 השקל התחזק ב-8.3% במונחי השער הנומינלי האפקטיבי, התפתחות הממשיכה להקשות על חזרת האינפלציה ליעד".

הוועדה המוניטרית העריכה שלאור סביבת האינפלציה בישראל, המדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים, ההתפתחויות בכלכלה העולמית והסיכונים למשק המקומי, וההתפתחויות בשער החליפין, יהיה צורך להותיר את הריבית ברמתה למשך זמן ממושך או להפחיתה, על מנת לתמוך בתהליך שבסופו האינפלציה תתייצב בסביבת מרכז תחום היעד, ושהמשק ימשיך לצמוח בקצב נאה.

כמו-כן, הוועדה נוקטת על פי הצורך באמצעים נוספים על מנת להרחיב עוד יותר את המדיניות המוניטרית.