​​​​​​​רשם העמותות מציג:
שינוי מדיניות במתן אישור ניהול תקין

רשם העמותות וההקדשות מפרסם שינוי מדיניות במתן אישור ניהול תקין במטרה להגביר את אמון הציבור במגזר השלישי.

ערוץ 7 , י"ז בטבת תש"פ

אילוסטרציה
אילוסטרציה
צילום: istock

רשם העמותות ורשם ההקדשות ברשות התאגידים הודיע על שינויים בהליך מתן אישור לניהול תקין לעמותות.

עמותה או חל"צ אשר הגישה דיווחים שנתיים באיחור העולה על תקופה של שנה מהמועד הקבוע בחוק (30 ביוני מדי שנה), לא תקבל אישור ניהול תקין.

עמותה או חל"צ שנמצאו בהם ליקויים חמורים ותחויבנה לפעול לפי תכנית לתיקון ליקויים עם גורם מלווה (רואה חשבון חיצוני אשר מונה על ידי רשם העמותות), לא תקבל אישור ניהול תקין במועד החתימה על התכנית, כנהוג היום, אלא רק לאחר שחלפו לפחות שלושה חודשים, בהם יראה רשם העמותות כי העמותה שיתפה פעולה והליקויים תוקנו.

יישום שינוי זה יחל ב- 1 ביולי 2020. החל מאישור ניהול תקין לשנת 2020, עמותה או חל"צ שהתנהלו באופן תקין לאורך זמן, ועמדו בקריטריונים שנקבעו לכך על ידי הרשם, קיבלו אישור ניהול תקין לשנתיים, בעבור השנים 2020 – 2021 ולא לשנה אחת בלבד, כנהוג עד כה. שינוי זה מביא להגדלת הוודאות של העמותה לכך כי יהיה לה אישור ניהול תקין גם לשנה השנייה, ככל שתעמוד בדרישות הרשם. מעבר לכך, קבלת אישור ניהול תקין לשנתיים, מהווה סימן חיובי לגבי אופן התנהלות העמותה. יובהר כי עד כה ניתנו אישורי ניהול לשנתיים, ליותר מ-3000 עמותות.

השינויים הינם חלק ממהפכה כוללת המתרחשת ברשם העמותות וההקדשות, הכוללת הגשת דיווחים באופן מקוון בלבד החל מאפריל 2019, הגברת השקיפות על התנהלות עמותות באמצעות הרחבת המידע והנתונים המוצגים לעיון הציבור באתר הגיידסטאר וצמצום הבירוקרטיה הכרוכה בהגשת בקשת ניהול תקין. פעולות אלה של הרשם לוו בהדרכות, וכן בפרסום לציבור של הנחיות ולומדות בעניין.

עו"ד אייל גלובוס, ראש רשות התאגידים ציין: "אנו רואים חשיבות רבה בקיומו של מגזר שלישי איתן, ובפעילות החשובה המתבצעת על ידי עמותות וחברות לתועלת הציבור. כדי להקל על מגזר זה, ראינו לנכון לאפשר מתן אישור ניהול תקין לשנתיים, לעמותות או חל"צ העומדות בקריטריונים שנקבעו על ידינו. לצד זאת, במטרה להגביר את אמון הציבור במגזר השלישי, רשם העמותות ורשם ההקדשות פועלים באופן קבוע לפיקוח מיטבי על מגזר זה, לשם שמירת האינטרסים של ציבור התורמים בפרט והציבור כולו. נדגיש כי, רשות התאגידים תמשיך לפעול ולוודא כי עמותות וחברות לתועלת הציבור פועלות בצורה המיטבית ולטובת הכלל".