הפורום החילוני מאיים על הרב פרץ

בעקבות כוונתו להגדיל את תקציבי הישיבות התיכוניות מבהירים בפורום החילוני ובעמות חדו"ש כי יפעלו משפטית לחסימת מהלכים אלה.

מיכל לוי , י"ח בטבת תש"פ

שר החינוך הרב רפי פרץ
שר החינוך הרב רפי פרץ
צילום: קובי ריכטר/TPS

בעקבות דבריו של שר החינוך, הרב רפי פרץ, כי יגדיל את התמיכה בישיבות התיכוניות והאולפנות, פנו עמותת חדו"ש והפורום החילוני במכתב הדורש ממנו לחזור בו מתכניתו ולפעול לצמצום האפליה לטענתם הקיימת כבר עכשיו לטובת בתי הספר הממלכתיים-דתיים.

במכתבם אף איימו על השר כי יפעלו משפטית לחסימת המהלך. "נפעל משפטית לחסימת מהלכים בלתי חוקיים אלה", נכתב.

הארגונים מסרו כי "כבר כיום החינוך הממלכתי-דתי זוכה לתקצוב עודף ולתנאים מועדפים על פני יתר החינוך הממלכתי" והם מפרטים כי בשנת 2018 התקצוב הממוצע לתלמיד בתיכוני הממ"ד כבר היה גבוה בכ-30% מן התקציב בחינוך הממלכתי, וגבוה ביחס משמעותי אף יותר מן התקציבים לחינוך הממלכתי הערבי והחרדי.

בפניה אל השר הזכירו הארגונים את הצהרתו של השר עם כניסתו לתפקיד כי הוא יהיה שר החינוך של כולם, אך התבטאויותיו החמורות מבהירות כי להלכה אולי כולם שווים, אך יש השווים יותר, "במקום לפעול להשוואת התקציבים בחינוך הממלכתי כך שיתחלקו באופן שוויוני בין כל תלמידי החינוך הממלכתי לגווניו- חילונים, דתיים, חרדים, יהודים, ערבים וכל קבוצה אחרת – הצהרותיך בראיון שנתת [לעיתון הפונה למגזר של הציונות הדתית] מבהירות שבכוונתך לקחת את אי השוויון העמוק שיצרו קודמיך, ולהעמיקו עוד יותר בדרך של הסטות תקציביות נוספות לטובת קהל בוחריך", נכתב.

במכתב דורשים חדו"ש והפורום החילוני כי משרד החינוך יפעל באופן מיידי לצמצום האפליה לטובת בתי הספר הממלכתיים-דתיים באופן שיממש את דרישת השוויון ומבהירים לשר החינוך כי "ככל שתפעל בהתאם למתווה אשר הוצג על ידך בראיון ותפעל להסטת תקציבים, או לשינוי קריטריונים, במטרה להגדיל עוד את העדיפות אשר ממנה נהנה החינוך הדתי כבר היום וההטבות היתרות שהוא זוכה להן – נפעל משפטית לחסימת מהלכים בלתי חוקיים אלה".