כתבי אישום מתוקנים נגד בכירי "אפריקה תעשיות" לשעבר

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתבי אישום מתוקנים למספר נאשמים בפרשה העוסקת באי סדרים חשבונאיים.

ערוץ 7 , י"ח בטבת תש"פ

בית משפט
בית משפט
צילום: ISTOCK

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, כתבי אישום מתוקנים, במסגרת הסדר טיעון, למספר נאשמים בפרשה העוסקת באי סדרים חשבונאיים בחברת אפריקה תעשיות בע"מ וחברות בנות שלה.

כתב האישום בפרשה מייחס לנאשמים, ובראשם מנכ"ל החברה לשעבר, אבי מוטולה, וסמנכ"ל הכספים של חברת נגב קרמיקה, אביהו איבשיץ, עבירות דיווח על פי חוק ניירות ערך, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, זיוף, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ושיבוש מהלכי משפט.

בנוסף לעבירות אלה, מייחס כתב האישום לאבי מוטולה ולמנהלת בכירה נוספת בעבר לשעבר באפריקה תעשיות עבירות גניבה בידי מנהל.

לפי כתב האישום, מוטולה ואיבשיץ יזמו במהלך השנים 2014-2011, תכנית עבריינית שיטתית שמטרתה הצגת מצגים "משופרים" ומטעים ביחס לנתונים הכספיים של אפריקה תעשיות וחברות הבת שלה.

במסגרת תכנית זו הורו מוטולה ואיבשיץ לכפופים להם, שעבדו באותה העת בחברות הבת של אפריקה תעשיות, לרשום הכנסות כפולות ולנפח באופן תרמיתי את מלאי הקבוצה.

בנוסף, ועל פי הוראותיהם של השניים, נהגו מנהלים ועובדים בקבוצה להקדים את מועד ההכרה בהכנסה באופן שיטתי, תוך ששייכו הכנסות שנוצרו ברבעון העוקב לרבעון שכבר הסתיים, הכירו בהכנסות בגין סחורה שטרם סופקה והכירו בהכנסות בגין עסקאות מסגרת, שבהן טרם נקבע איזו סחורה אמורה להיות מסופקת ובאיזה מועד.

במסגרת הסדרי טיעון שהוצגו, וטרם אושרו על ידי בית המשפט, יודו חלק מהנאשמים בתיק בביצוע עבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך וירצו עונשי מאסר בפועל שחלקם ירוצו מאחורי סורג ובריח וחלקם בעבודות שירות וקנסות בסכומים הנעים בין עשרות אלפי שקלים למאה אלף ש"ח.

גלית דורי, שכיהנה כמנהלת שירות לקוחות וכאחראית מחלקת חשבוניות בקבוצת נגב תודה במסגרת ההסדר, כי בהוראת מוטולה ואיבשיץ, ביצעה יחד עם נאשמים נוספים רישומים כוזבים במסמכי קבוצת נגב, שהובילו לכך שקבוצת נגב ואפריקה תעשיות הגדילו את הכנסות הקבוצה באופן פיקטיבי והקדימו את מועד ההכרה בהכנסות בדוחותיהן הכספיים וכל זאת על מנת להציג מצגי שווא על אודות עמידת קבוצת נגב ביעדיה.

בנוסף, ובהמשך להנחיות שקיבלו דורי ויעקב ראוכורגר שכיהן כמנהל מערכות המידע בקבוצה, מן הממונים עליהם, הציגו לרואי החשבון המבקרים מצגי שווא שנועדו להסתיר מהם את ההכנסות הפיקטיביות בקבוצה, לקראת ביקורת רואי החשבון את הדוחות הכספיים לשנת 2014. כתוצאה מכך, הונחה דעתם של רואי החשבון המבקרים והם אישרו את הדוחות הכספיים של הקבוצה.

דורי וראוכורגר יודו בכתב האישום והצדדים יבקשו מבית המשפט להטיל על דורי 4 חודשי מאסר מאחורי סורג ובריח וקנס בסך 100,000 ש"ח ועל ראוכורגר 4 חודשי עבודות שירות וקנס בסך 50,000 ש"ח.

משיח דוד שכיהן כמנהל בקרת איכות ואמינות מלאי בקבוצה יודה במסגרת ההסדר כי בהנחייתו של איבשיץ ובידיעת מוטולה, הגדיל את מלאי הקבוצה באופן פיקטיבי, תוך שימוש במחסן וירטואלי, וכל זאת על מנת להציג מצגי שווא על אודות עמידת הקבוצה ביעדיה. לפי ההסדר, יודה דוד בכתב האישום והצדדים יבקשו מבית המשפט להטיל עליו 7 חודשי עבודות שירות וקנס בסך 40,000 ש"ח.

תומר כובאני שכיהן כמנהל מחלקת סוחרים בקבוצה יודה במסגרת ההסדר כי בהוראת מוטולה ואיבשיץ, הורה לכפופים לו להתקשר בעסקאות מסגרת שבגינן הכירה הקבוצה בהכנסות, טרם שמותר היה לעשות כן. במסגרת ההסדר, הצדדים יבקשו מבית המשפט להטיל עליו 5 חודשי עבודות שירות וקנס בסך 20,000 ש"ח.

בין שיקולי הפרקליטות להגיע להסדר הטיעון נמנית החשיבות שבלקיחת אחריות על עבירת דיווח על ידי מי שהינם מנהלים זוטרים או עובדים ששיתפו פעולה ביודעין עם מנהליהם שהורו להם לבצע את העבירות, זאת למרות שלא חתמו על הדוחות הכספיים ואף היו עובדים של חברות פרטיות.