היועץ המשפטי לכנסת אייל ינון לבג"ץ: לדחות את עתירת הליכוד

היועץ המשפטי של הכנסת קורא לדחות את העתירה שהגיש ח"כ מיקי זוהר הטוען שפעל בהחלטותיו לגבי דיוני החסינות מתוך ניגוד עניינים.

חזקי ברוך , י"ח בטבת תש"פ

אייל ינון
אייל ינון
צילום: Yonatan Sindel/Flash90

היועץ המשפטי לכנסת, אייל ינון, הגיש היום (רביעי) תגובה לבג"ץ הוא מבקש לדחות את העתירה של ח"כ מיקי זוהר ומפלגת הליכוד נגד חוות דעתו העוסקת בשאלת האפשרות לקיים דיונים בבקשות חסינות בתקופת פגרת בחירות.

זוהר טען כי ינון מצוי, לכאורה, בניגוד עניינים, נוכח העובדה שבת זוגו משמשת כמשנה ליועץ המשפטי לממשלה.

בתגובתו מבהיר היועץ המשפטי לכנסת כי "טענת ניגוד העניינים משוללת כל יסוד, וזאת הן משום שחוות הדעת האמורה אינה עוסקת כלל בשיקול הדעת של היועץ המשפטי לממשלה וצוותו במסגרת ההחלטה להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה, והן משום שאינה עוסקת בפרוצדורה של דיוני החסינות עצמם שיתקיימו בוועדת הכנסת (ככל שתוקם). חוות הדעת עוסקת בנושאים פנים-פרלמנטריים מובהקים, הקודמים לדיון בבקשת החסינות עצמה, ואשר לייעוץ המשפטי לממשלה אין עמדה בהם".

לדבריו, "טענת ניגוד העניינים הועלתה רק לאחר הוצאת חוות דעת שמסקנתה אינה לשביעות רצונם של העותרים, וזאת על אף שכל הפרטים הרלוונטיים לניגוד העניינים הנטען פורסמו בציבור פעמים רבות בהקשרים שונים בעבר ומוכרים היטב לעותרים. עובדה זו מעידה על כך שכל מטרתה של הטענה היא לפגוע בלגיטימיות של מוסד היועץ המשפטי לכנסת ולהרתיעו באופן אישי מלמלא את תפקידו לפי מיטב שיפוטו וללא חשש, ולנסות בדרך זו להביא לביטולה של חוות הדעת".

"כפי שהודיע היועץ המשפטי לכנסת עוד בטרם הוגשה העתירה, למען הזהירות ובשל החשש ממראית עין של ניגוד עניינים, לא היה בכוונתו מלכתחילה להשתתף או לעסוק בדיוני החסינות עצמם, לרבות בשאלות הפרוצדורליות שיתעוררו במהלך דיונים אלה", נמסר מטעם ינון.