אושר תקציב מועצת בנימין לשנת 2020

מליאת מועצת בנימין התכנסה לדיונים ארוכים ומפורטים על התקציב לשנת הכספים 2020 אשר יהיה בהיקף של כ-608 מיליון שקלים.

ערוץ 7 , י"ט בטבת תש"פ

מאשרים את התקציב
מאשרים את התקציב
צילום: דוברות בנימין

מליאת המועצה האזורית מטה בנימין אישרה את התקציב לשנת הכספים החדשה. התקציב אושר ברוב גדול והותאם לאתגרים הכלכליים של מדינת ישראל

ביומיים האחרונים התכנסה מליאת מועצת בנימין לדיונים ארוכים ומפורטים סביב התקציב לשנת הכספים 2020 והוא יעמוד בהיקף של כ-608 מיליון שקלים.

בניית התקציב נעשתה תחת אילוצים כלכליים גלובליים, ובצל ההאטה הכלכלית שפוקדת את המדינה והרשויות. גם המצב הפוליטי בו ישראל נמצאת בתקופת בחירות ממושכת בת למעלה משנה ומתנהלת בלי תקציב, מקשה ומערימה קשיים תקציביים מהותיים על כלל הרשויות המקומיות.

התקציב גובש על פי ההנחיות החדשות של משרד הפנים לכלל הרשויות בארץ לאשר תקציב תוך חשוב קיטון משמעותי בתמיכות המשרדים הממשלתיים לאור הקיפאון בהקמת ממשלה.

בשל האתגרים נדרשה המועצה להתייעלות תקציבית מסוימת ורוב מוחלט מההתאמות כלל את מחלקות המועצה השונות. ההקצבה ליישובים קטנה באופן מזערי יחסית.

לפני אישור התקציב דנו חברי מליאת המועצה המייצגים את כלל יישובי בנימין עם הנהלת המועצה ומנהלי האגפים והמחלקות בסעיפים השונים. לאחר מכן אושר התקציב ברוב מוחלט.

ראש מועצת בנימין ישראל גנץ אמר כי מדובר ביום חשוב שמאפשר על אף האתגרים את צמיחת ההתיישבות ורווחת התושבים. גנץ הודה לכלל עובדי המועצה וכן לחברי המליאה על השותפות והאמון. "כעת המשימה שלנו לעמוד ביעדים שהצבנו ולעבוד קשה עבור התושבים" אמר גנץ.

יעדי המועצה שהוצגו בפני חברי המליאה כוללים המשך מתן דגש לשירות איכותי ומשודרג לרווחת התושבים. גם תחום החינוך ופיתוח הדרכים והכבישים עומדים בראש סדר יעדי המועצה.