מכתב לדרעי: למה לא שילבתם נשים?

תנועת 'נבחרות' המבקשת לקדם נשים חרדיות בזירה הפוליטית והחברתית, שיגרה מכתב לדרעי בו קבלה על היעדר ייצוג נשי ברשימות החרדיות

מיכל לוי , כ"ב בטבת תש"פ

אריה דרעי
אריה דרעי
צילום: אסתי דזיובוב/TPS

אסתי שושן, מנכ"ל 'תנועת נבחרות' המבקשת לקדם נשים חרדיות בזירה הפוליטית והחברתית, שיגרה מכתב ליו"ר ש"ס השר אריה דרעי בו היא קובלת על היעדר ייצוג נשי ברשימות החרדיות.

"מתוך הבנה, כי נשים חרדיות הינן חלק בלתי נפרד ואורגני מהציבור החרדי כמפרנסות, מחנכות
ומעמידות דורות ישרים לעבודת ה', לשמירת מצוות ותרומתן הינה משמעותית ביותר לעולם התורה.
אנו פונות אליך מתוך הקולות בשטח, של גברים ונשים כאחד ומתוך הבנה כי כשרה השעה, שתדאג
לשלב נשים חרדיות ברשימת ש"ס לכנסת הבאה".

לדבריה, להיעדר ייצוג נשי השלכות רוחב בזירה המקומית. "מעיון ברשימות האחרונות שהגשתם עולה כי אף אישה איננה מוצבת שם, הדבר משליך באופן עקרוני ומהותי על הרשימות המקומיות, על הרכבי המועצות הדתיות ועל כל המקומות בהם נשים חרדיות יכולות היו לתרום תרומה משמעותית. העדרן פוגם גם בחיזוק מטרותיכם כמפלגה ותנועה וגם לא מאפשר את ייצוג צרכיהן ואתגריהן של נשים חרדיות בקהילות השונות, שכיום לצערינו, מתקשות לקבל סיוע מהנציגות הגברית במיוחד בנושאים רגישים".

"אנו משוכנעות כי מהלך זה יאפשר לשליחות ציבור רבות ליצור פעילות מיטיבה וחשובה שתחזק את
השורות, תסייע לציבור הנשים ותתרום לקידוש שם שמים ברבים".

"נבחרות", הינה תנועת נשים חרדיות הפועלת למען שילוב נשים חרדיות במוקדי קבלת ההחלטות
בחברה ובפוליטיקה הישראלית. בשנים האחרונות אנו עוסקות בהסברה סביב הנושא ובהכשרת נשים
חרדיות לפעילות פוליטית, מנהיגותית וחברתית.