המדינה לבג"ץ: למחוק את העתירה לשילוב נשים בשריון

הפיילוט שנערך הצביע על פוטנציאל לשילוב נשים בטנקים במשימת הגנת הגבולות, אך גם הצביע על פערים בעמידה בכשירויות הנדרשות למשימה.

ערוץ 7 , כ"ג בטבת תש"פ

טנקים של צה"ל
טנקים של צה"ל
צילום: ארון קרון, פלאש 90

המדינה הגישה לבג"ץ את תגובתה לעתירות הנוגעות בשילוב נשים בתפקידי לחימה בשריון בצה"ל ובקבלת החלטת צה"ל בעניין זה.

עמדת המדינה היא שדינן של העתירות להימחק, בין היתר משום שהחלטת הרמטכ"ל בדבר המשך בחינה מדורגת של שילוב נשים כלוחמות טנקים, התקבלה בתום הליך בחינה ארוך ומעמיק שנערך באחריות ובקפידה, תוך שקילת כלל השיקולים הצריכים לעניין, ולכן היא החלטה ראויה שאין כל עילה להתערב בה.

בפתח התגובה נאמר כי צה"ל רואה חשיבות רבה במתן הזדמנות שווה לכלל המתגייסות והמתגייסים לשורותיו למצות את כישוריהם ויכולותיהם ולשרת שירות משמעותי ותורם. בד בבד, מייחס צה"ל חשיבות רבה גם למיצוי ההון האנושי הטמון במתגייסות לשורותיו. בהתאם, במהלך השנים פעל צה"ל להרחבת שילוב הנשים בשורותיו.

עד לשנת 1995 השתלבו נשים במרבית התפקידים, והחל מסוף שנות ה-90, בהמשך לפסק הדין בעניין אליס מילר, החל צה"ל לשלב נשים באופן הדרגתי גם בתפקידי לחימה, חלקם לאחר מתכונת של ניסוי – "פיילוט"; וכיום משרתות בצה"ל אלפי לוחמות.

אשר לשילוב נשים כלוחמות בטנקים, צה"ל ערך בשנים 2018-2017 פיילוט לשילוב נשים כלוחמות טנקים במשימת הגנת גבולות בעוצבת "אדום". בהמשך לפיילוט ובהתאם להחלטת הרמטכ"ל, נערכה עבודת מטה מקיפה בצה"ל בנושא, שבסיומה התקיימו לאחרונה דיונים מעמיקים בראשות הרמטכ"ל ובהשתתפות קצינים בכירים נוספים, במסגרתם נדונו מכלול השיקולים הרלוונטיים, לרבות ממצאי הפיילוט והתובנות שגובשו בעקבותיו.

בתום הדיונים האמורים עלה, כי הפיילוט שנערך הצביע על פוטנציאל לשילוב נשים בטנקים במשימת הגנת הגבולות, אך גם הצביע על פערים בעמידה בכשירויות הנדרשות למשימה זו. כמו כן, עלה כי יש קושי של ממש להסתמך על הפיילוט בלבד, לשם קבלת החלטה מושכלת ואחראית בעניין המשך שילוב נשים בטנקים, ממספר טעמים שפורטו בתגובה.

בתום בחינה מעמיקה של התובנות שהצטברו, החליט הרמטכ"ל ב-5 בינואר 2020 להתקדם לשלב הבא בבחינת שילוב נשים בטנקים במשימת הגנת הגבולות, במסגרת מסלול מקיף שייפתח במהלך השנה הנוכחית לכמה עשרות מתגייסות שיעמדו בקריטריונים שייקבעו, ויכלול בין היתר פרק הכשרה ופרק משמעותי של התנסות מבצעית. עם תום שלב ההכשרה והפעילות המבצעית במסלול האמור, תבוצע הערכת מצב ויתקבלו החלטות להמשך, על בסיס הניסיון שיצטבר.

בתגובת המדינה נאמר, כי החלטה זו של הרמטכ"ל התקבלה באופן ענייני ומקצועי, תוך שקילת מכלול השיקולים הרלוונטיים, ובהם ההיבטים הביטחוניים – כשירות צה"ל לעמוד במשימותיו המבצעיות להגנת המדינה ואזרחיה, היבטי השוויון וכן ההיבטים הפיזיולוגיים והרפואיים הצריכים לעניין.

מעבר לכך, העתירות הוגשו בעיצומה של עבודת המטה, בטרם התקבלה החלטת הרמטכ"ל, וממילא לא נסובו על ההחלטה שהתקבלה. לפיכך, המדינה טוענת כי העתירות, המתייחסות לתשתית עובדתית בלתי עדכנית, אינן אקטואליות עוד ודינן להימחק אף מטעם זה.