הרב שמואל אליהו: "מימוש שליחותו של יהודי בעולם - התיישבות בארץ ישראל"

הרב אליהו ביקר בקמפוס טל של המרכז האקדמי לב, "הקב"ה מסר לאבות ולאימהות את תפקידו של יהודי - להביא לעולם ברכה".

ערוץ 7 , ב' בשבט תש"פ

הרב שמואל אליהו
הרב שמואל אליהו
צילום: עמנואל מימון

הרב הראשי של צפת, הרב שמואל אליהו, ביקר בקמפוס טל של המרכז האקדמי לב, במסגרת קורס ייחודי בשם "מיהו יהודי" ונשא דברים בפני הסטודנטיות.

"הקב"ה מסר לאבות ולאימהות את תפקידו של יהודי - להביא לעולם ברכה", אמר הרב אליהו. "זה היסוד בתפקידו של עם ישראל. הדרך להשראת הברכה ומימוש שליחותו של יהודי בעולם היא על ידי שיתיישב בארץ ישראל ויפעל מתוכה מתוך עולמה של תורה וקיום מצוות. זו ברית כרותה נצחית בין הקב"ה לעם ישראל. עם ישראל הוא העם הנבחר והוא משפיע בעולם כולו, אור לאומות העולם. זאת, באמצעות דרישת האמת וחשיפתה בעולם".

הקורס, שנפתח בסמסטר הנוכחי, מתקיים במדרשה של קמפוס טל בירושלים. במסגרתו מגיעים מדי שבוע מיטב הרבנים והרבניות מרחבי הארץ כדי להעביר את גישתם התורנית הייחודית לשאלה "מיהו היהודי האידיאלי?" לסטודנטיות שלומדות במוסד.

"זו הזדמנות מיוחדת להכיר את מרחב הדעות והחוויות היהודיות כפי שמשתקפות בעינם של רבנים בני דורנו", ציין הרב יהונתן אורן, ראש המדרשה בקמפוס טל. "זה דבר שמביא ומגדיל את אהבת ישראל".

פרט לרב אליהו הגיעו עד כה לקמפוס טל במסגרת הקורס הרב יוסף צבי רימון, הרב ארל'ה הראל והרב הלל מרצבך. בשבועות הקרובים עתידים להעביר שיעור: הרבנית אורה רבקה וינגורט, הרבנית ד"ר נעמי שחור והרב יעקב מדן.