הרב נעם ולדמן:
תוכנית המאה - היינו כחולמים?

ראש ממשלת ישראל עומד לצד נשיא המעצמה הגדולה ומקבל כבסיס למשא ומתן ויתור על חלקי ארץ ישראל!

הרב נעם ולדמן , ד' בשבט תש"פ

עסקת המאה - היינו כחולמים?
עסקת המאה - היינו כחולמים?
צילום: קובי גדעון, לע"מ

בימים האחרונים איני מצליח להירגע מהאירועים שסובבים אותנו. הסינוור הגדול של אנשי האידאולוגיה שלנו, אנשי ארץ ישראל השלימה, מפריע לי אף יותר מהדברים שקרו מעבר לים.

התלבטתי מה הוא הדבר הנכון שעלינו לעשות, וכל הרגשות התחברו לי לדבריו המפורסמים של הרב צבי יהודה במזמור י"ט, ואני חושב שהם מדוייקים למצבינו ולזמננו.

"לפני י"ט שנה בהגיע ארצה החלטתם החיובית של מושלי אומות העולם להקמת מדינת ישראל, כשכל העם נהר לחוצות לחוג ברמים את רגשי שמחתו, לא יכולתי לצאת ולהצטרף לשמחה. ישבתי בדד ואדום כי נטל עליי. באותם שעות ראשונות לא יכולתי להשלים עם הנעשה, עם אותה בשורה נוראה כי אכן נתקיים דבר ה' בנבואה "את ארצי חילקו". איפה חברון שלנו? אנחנו שוכחים את זה?! איפה שכם שלנו? אנחנו שוכחים את זה?! איפה יריחו שלנו? שאנחנו שוכחים את זה?! איפה אבר הירדן שלנו? אנחנו שוכחים את זה?! איפה כל רגב ורגב? כל חלק של ארבע אמות של ארץ ה'. הבידינו לוותר על איזה מילמטר מהם? חלילה וחס ושלום"

אי אפשר לצאת בשיר הלל על ההצהרה האיומה הזאת. ראש ממשלת ישראל עומד לצד נשיא המעצמה הגדולה ומקבל כבסיס למשא ומתן ויתור על חלקי ארץ ישראל! איך אפשר לומר "שיר המעלות בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים"? האם זה מה שעליו חלמנו? חלמנו על ריבונות רק על היישובים? לא ייתכן ששליחי הציבור שלנו יוצאים בשיר הלל ומזהירים אותנו בכמה מילים מהסכנות הללו. אנו מוכרחים לזכור שאין ביכולתנו להסכים במאומה על ויתור בכהוא זה על שום פיסה בארץ הזו.

ביהודה ושומרון חיים 500,000 יהודים גם בלי ריבונות. שטחי C הם שלנו גם בלי ריבונות. גם בתמורה להחלת ריבונות אסור לנו להכפיל את השטח הנתון בשליטה ערבית, כפי שפורסם בהצהרה הזו. איבדנו פרופורציות.

בנוסף, ההצהרה של נשיא המעצמה אינה מחייבת אותנו, הוא לא בעל ההחלטה על הארץ הזו. ההחלטה על הארץ היא אך ורק של ממשלת ישראל! בכוחה להחיל את הריבונות על כל שטחי C ובכוחה לדאוג לשחרורם של שטחים אחרים. הצהרתו היא אינה מעשה בלתי הפיך, אך המעשים שממשלתנו עלולה לעשות יכולים להיות בלתי הפיכים.

הרב צבי יהודה והרב מאיר ברלין ישבו באחת מועידות האו"ם אשר דנו סביב נושא ירושלים. ברל לוקר, ראש הסוכנות דאז, אמר מספר מילים בנוגע למצב, ותוך כדי דבריו התבטא שיש לנהוג בפחד ורעדה כלפי הגויים. הרב מאיר שהנחה את האסיפה התפרץ בקול רעש גדול ואמר: "אתה מזכיר את דעת הגויים בנוגע לירושלים?! מי מתחשב בהם? אנחנו נתחשב בהם בנוגע לירושלים המקודשת מכל ארץ ישראל?? חס ושלום!!". האם היום אנחנו תלויים בהם להחלת הריבונות? האין זה מדינתנו?? אנחנו מחילים ריבונות מכח ההבטחה האלוקית ומכח תורתנו הקדושה ולא מכוחו של איש מבין העמים יהיה באיזה תפקיד שיהיה.

אם אנחנו מחילים ריבונות מכח ההצהרה הזו אנחנו מסכימים שיש מה לדון על שאר חלקי ההצהרה שעתידים להיות שלב ב', אך אם נחיל את הריבונות מכח זכותנו אנחנו נקבע מה יהיה השלב הבא.

אחרי שמבינים שאין לנו שום סמכות לוותר על הארץ שלנו אפשר לקחת מעט מהדברים הטובים שישנם בהצהרה הזו. כשעומד נשיא המעצמה הגדולה ואומר שהוא מכיר בזכות של עם ישראל בארץ ישראל מכח היותו העם הנבחר ומכח ההבטחה האלוקית, זה בהחלט מרומם. זו היא בשורה הגדולה שהרי אנחנו רואים שדבר ה' הולך ומחלחל, אך חזקתנו בארץ היא איננה מתוקף אמירתו אלא מתוקף ההבטחה האלוקית!

התוכנית הזאת היא הוכחה שהמציאות בשטח היא הקובעת. כל המקומות בהם התישבנו זה המקומות שהתכנית הזו משאירה אצלנו. המסקנה המתבקשת מכך היא שאנחנו צריכים להתרחב ולהקים עוד ישובים ומוקדי התיישבות. כל מקום שבו יתישבו יהודים יהפוך להיות שלנו. הרמב"ן במצות ישוב הארץ כותב שיש איסור לעזוב את הארץ לשילטון זרים ולא לשממה. לא מספיק שאנחנו שולטים בשטח צריך לישב יהודים בכל המקומות השוממים.