מדוע יש מיעוט גדולי תורה בדור? ראב"ד העדה החרדית מסביר

הרב שטרנבוך הסביר בנאומו כי בעבר בחורי ישיבה היו שוקדים על תלמודם רוב שעות היממה כולל בשבת - והיום המצב אינו כזה.

בן שאול , ט"ז בשבט תש"פ

הרב משה שטרנבוך
הרב משה שטרנבוך
צילום: פלאש 90

ראב"ד 'העדה החרדית' הרב משה שטרנבוך התייחס בשיעורו למיעוט תלמידי חכמים בדורנו ואמר כי התופעה האמורה נעוצה בהיעדר שקידה רצופה בלימוד תורה.

"שמעתי מהגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל שהעולם תמהים ושואלים במה נגרע חלקינו היום שאין יוצאים מאיתנו גדולי תורה בשיעור קומה כדרך שיצאו מתלמידי ישיבת וואלז'ין", אמר בשיעור שמסר לתחמידים במודיעין עילית והדברים צוטטו באתר החרדי JDN.

"אמנם נתבונן בסדר קביעות לימודם של בני ישיבת וואלז'ין ונראה איך נראה המצב כיום ונבין את יסוד החילוק. בוואלזי'ן המתמידים הבינונים למדו לפחות שש עשרה שעות ועל כל פנים לא פחתו מארבע עשרה שעות וסדר זה היה בכל יום לרבות ימי שישי ושבת. הם לא היו נוהגים בשום נסיעות הביתה וגם לא אחת לכמה חודשים. לא ידעו שם כלל בין בזמנים מהו, לא ניסן ולא אב ולא תשרי, ומאחר שלמדו בלא שום הפסק והיסח הדעת ברציפות לכן יצאו מהם גדולי תורה".

לדבריו, בסדרי הלימוד של הישיבות בימינו ישנם 'חללים' רבים. "אבל בימינו, כמה שעות מבטלים בידיים במשך היום, שליש מהשבוע – שישי ושבת מתבטלים מהסדרים הקבועים, ומה עוד שכבר מיום חמישי מתחיל הביטול תורה של סוף שבוע ונמשך עד תחילת שבוע הבא.

"מלבד זאת גם יוצאים מחוץ לישיבה מפעם לפעם וגם יוצאים לבין הזמנים באמצע השנה כמה פעמים. וכי יש עוד מקום לתמוה על שאין בינינו גדולים בתורה? הרי לא לומדים ברציפות. וזהו הטעם שאין צומחים היום גדולי תורה", סיכם.