רבנים מברכים על העלאת שארית יהודי אתיופיה

וועד הרבנים והקסים למען שארית יהודי אתיופיה מברך על ההחלטה להעלות את שארית יהודי אתיופיה וקורא להביאם ארצה כעולים

רפאל לוי , כ"ב בשבט תש"פ

עולים חדשים מאתיופיה. ארכיון
עולים חדשים מאתיופיה. ארכיון
צילום: קובי ריכטר/TPS

וועד הרבנים והקסים למען שארית יהודי אתיופי שיגר אתמול (ראשון) מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו ובו ברכו אותו על ההחלטה להעלות את שארית יהודי אתיופיה.

הרבנים והקסים כתבו: "בשם וועד הרבנים והקסים למען שארית יהודי אתיופיה, אנו מבקשים לחזק את ידי ראש ממשלת ישראל בהודעתו כי יפעל להעלאת אחינו שבגלות אתיופיה".

עוד נכתב: "בביקורים שערכנו בקהילות הממתינים לעלייה באדיס-אבבה וגונדר מצאנו בנים ובנות לעם ישראל, מצד אבותיהם או מצד אימותיהם, המייחלים להתאחד עם עמם, דתם ובני משפחותיהם, ועינינו כלו וליבנו נחמץ עם כל תפילה ותקווה שהושבו ריקם. עתה, משבאו התפילות לכלל הכרזה חגיגית ומלאת תקווה ואומץ, אנו מקוים כי הצעדים הנדרשים כדי לקדם עלייה זו יזורזו, ובא לבני ציון גואל".

לדבריהם: "וועד הרבנים והקסים ישמח לעמוד לימין ראש הממשלה בכל מה שיוכל לקדם את המהלך כולל הסיוע לקהילות היהודיות עד לעלייתם בקרוב. אנו ממשיכים במלוא העוז בהכנת הקהילות לעלייה לארץ ולהשתלבות בה, בחינוך ליהדות ולציונות ולאהבת העם, הארץ והמדינה".

כותבי המכתב הוסיפו בקשה: "אנו קוראים לממשלת ישראל שלא לראות בסוגיית עליית אחינו שארית יהודי אתיופיה שאלה של איחוד משפחות, שאלה שנידונה רק ביחס לזרים, אלא שאלה יהודית וציונית, של אחדות העם ושלמותו, מתוך ערבות ואחריות יהודית הדדית בין העם היושב בציון לבין אחינו שבגולת אתיופיה. רק עלייה שכזו, שתכבד את בני הקהילה ובנותיה כחלק מעם ישראל, תחזק את האמון והקשר לעם ישראל ולחברה הישראלית. שארית יהודי אתיופיה לא מבקשים רק לחזור למשפחתם בארץ, אלא קודם לכל לעמם, לדת ישראל ולמולדת אבותיהם, ושומה עלינו להתייחס אליהם כך".

על המכתב חתומים: הרב יעקב מדן, הרב אברהם גיסר, הרב רא"ם הכהן, קס סמאי אליאס, הרב יואל בן נון, הרב מנחם ולדמן, הרב יהודה גלעד, הרב שי פירון, הרב יובל שרלו, הרב שלמה וילק, הרב גדעון פרל, הרב אלעד סנבטו, הרב אברהם אינברם, הרב חיים אשטו טגניה, הרב זוהר גטהון, הרב חיים רטיג, הרב יהודה סהלה, הרב מיכאל מהרט, הרב משה ברוך, קס רחמים צגאי, הרב שלמה ברין.

המכתב לראש הממשלה
צילום: ללא