הרב יצחק גינזבורג נגד הצבעה לרשימת "עוצמה יהודית"

ראש ישיבת "עוד יוסף חי", ומי שנחשב לאחת הדמויות הרבניות המשפיעות ביותר בקרב נוער הגבעות, חתם על מכתב הקורא שלא להצביע לרשימה.

ערוץ 7 , כ"ה בשבט תש"פ

הרב גינזבורג
הרב גינזבורג
צילום: גל עיני

שורת רבנים מרכזיים בחסידות חב"ד פרסמה שלשום "קול קורא" המכוון לחסידי חב"ד בכלל ולתושבי כפר חב"ד בפרט, לקראת הבחירות לכנסת ה-23.

המכתב חוזר על קביעתו של הרבי מליובאוויטש, לפיה על חסידיו "להצביע בעד הרשימה היותר חרדית" בבחירות לכנסת, ומבהיר כי הרבי התכוון לבחירה באחת המפלגות שבוודאי תיבחר לכנסת.

לנוכח דברי הרבי קבעו הרבנים, "ברור הדבר אשר כהצבעה למפלגה שאינה עוברת את אחוז החסימה - משמעותה היא הענקת הקולות לרשימות המתנגדים על ה' ותורתו, והרי זה כאילו הצביעו לאותן רשימות רח"ל".

אחת החתימות המעניינות ביותר על המכתב היא של הרב יצחק גינזבורג, ראש ישיבת "עוד יוסף חי" שבישוב יצהר בשומרון, רב מרכזי בחסידות חב"ד, ומי שנחשב לאחד הרבנים המשפיעים ביותר בחוגים רדיקליים בימין ובקרב נוער הגבעות.

בהמשך המכתב מבהירים הרבנים באופן מפורש כי הם מתנגדים להצבעה למפלגת "עוצמה יהודית", שבעבר זכתה לתמיכה רבה של חסידי חב"ד, וזאת למרות שאינם מזכירים את המפלגה בשמה.

"לאור זאת, הננו קוראים לכל אחד ואחת מאנ"ש (אנשי שלומנו, הכינוי המקובל לחסידי חב"ד בקרב אנשי החסידות - ע.7), ולתושבי כפר חב"ד בפרט (וכן לכלל ישראל שי'), לא להתפתות להצביע עבור רשימה אשר ישנו אפילו ספק שלא תעבור את אחוז החסימה, ובפרט אשר הניסיון הראה כבר שאינו מצליח", כתבו הרבנים.

לדבריהם, "מלבד שדבר זה הוא היפך דעתו הברורה של הרבי, הרי שבמצב המיוחד בו אנו נמצאים - דבר זה עלול להיות כרוך בגרימת נזק ממשי רח"ל לכלל עם ישראל ואחריתו מי ישורנו".