קורונה בפורים: שו״ת עם הרב יצחק נריה

משלוח מנות? פרשת זכור? קריאת מגילה? הרב נריה עונה לשאלות של מבודדי בית.

הרב יצחק נריה , ח' באדר תש"פ

אילוסטרציה
אילוסטרציה
צילום: iStock

1. שבת זכור. מצווה מהתורה לשמוע פרשת זכור ואלו שנמצאים בבידוד לא יכולים. מה לעשות?

אמנם המצווה לשמוע את פרשת זכור היא מהתורה, וכאשר ניתן יש להסמיך זכירה לעשיה. אבל ההבנה המקובלת בפוסקים היא שיש לשמוע פעם אחת בשנה (יש שמקפידים על י"ב חודש) אבל במקרה של בידוד ייצאו ידי חובה בפעם אחרת לפי המדרג הבא:

1. אם אפשר לארגן להם קריאה ביחיד בבית על ידי בעל קורא ממוגן משמע מהראשונים שזה סיבה להוציא ספר תורה. ודומה שכל קהילה יכולה להתארגן כך בעת הצורך בלי בלאגן.
2. אחרי יציאה מהבידוד ולפני פורים להסמיך זכירה לעשיה.
3. אם יוצאים מהבידוד לפני פורים יכוונו בקריאה עצמה של פורים ויבוא עמלק (מגן אברהם) ואת זכור יקרא מחומש בשבת.
4. בעת שמיעת פרשת 'כי תצא' יבקשו מבעל הקורא שיכוון להוציא אותם ידי חובה.

2. משלוח מנות. אלו אשר בבידוד מה יעשו?

הפתרון הוא פשוט. אלו אשר בבידוד יכולים לקבל מחבריהם, ישאירו ליד הדלת, ואחרי לכתם הם ייקחו את המשלוח בשמחה. הם עצמם יישלחו בו ביום לחבריהם על ידי חברות שליחויות, ולא ממוצרים מעשה ידי בית. ככה לא יהיה חשש לקבל מהם.

3. בנוגע לקריאת מגילה. מי שיודע לקרוא בעצמו ויש לו מגילה מקלף, טוב יעשה אם יקרא. הגם שברוב עם הדרת מלך פיקוח נפש וסיכון הרבים גובר.

מי שאינו יודע לקרוא. אפשר לארגן בכל קהילה בעל קורא ממוגן שיבוא להוציאם ידי חובה . ביחס להצעה להסתמך על השיטות שמתירות שמיעה בשידור חי, נראה שרוב הפוסקים לא התירו זאת ועדיף לארגן קריאה מקומית כאמור לעיל.

4. מתנות לאביונים, אין בעיה לקיים דרך הטלפון או דרך האתרים השונים.

5. משתה ושמחה ייעשה בקרב בני ביתו, אם הם מבודדים איתו או לבד. אם אינם איתו- נזכור כי ה' יתברך נמצא איתנו בכל מקום.

6. מי שחוגג בי"ד ומשתחרר מהבידוד בטו', האם יעלה ירושלימה לחגוג פורים?

פרוז בן יומו נקרא פרוז וכן מוקף, ולכן הוא יכול לעלות לירושלים ולשמוח אבל עליו לקיים את מצוות היום בי"ד כמפורט לעיל .

7.עוד כדאי לזכור כי בכל רגע שאדם מבודד הוא מקיים מצווה של שמירת הנפש ודי בידיעות על התנהגות מטופשת וחסרת אחריות שהדביקה רבים.

8. מי שאומר קדיש והוא בבידוד מה יעשה?
אמירת קדיש היא מעלה גדולה לנפש. אבל פיקוח נפש עדיף וכבר אמר רבי ישראל מסלנט לאדם אבל אחד שוויתר לחבירו, שהוויתור שלו היא עילוי נפש של הנפטר לא פחות מהעומד. ובאופן אישי יש לבקש מידיד או חבר שיאמר קדיש על הנפטר או הנפטרת במקום האדם בבידוד.

9. לימוד בישיבה או מניין?
פשוט שאין לך היתר לסכן אחרים אלא לנהוג לפי ההוראות של משרד הבריאות.