הפרקליטות מתנגדת לדחיית משפט נתניהו

עם זאת, בתגובה שהוגשה לבית המשפט המחוזי נאמר כי המדינה אינה עומדת על כך שהנאשמים ישיבו לאשמה במועד הדיון הקבוע.

ערוץ 7 , י"ג באדר תש"פ

משרד המשפטים
משרד המשפטים
צילום: Yossi Zamir/Flash90

פרקליטות מיסוי וכלכלה הודיעה לבית המשפט המחוזי בירושלים כי היא מתנגדת לבקשת סנגורו של ראש הממשלה נתניהו לדחות את מועד דיון הקראת כתב האישום בעניינו שנקבע ליום שלישי בשבוע הבא.

עם זאת, בתגובה שהוגשה לבית המשפט המחוזי נאמר כי המדינה אינה עומדת על כך שהנאשמים ישיבו לאשמה במועד הדיון הקבוע.

הפרקליטות מבקשת כי במועד הדיון בהקראה יתקיים דיון תזכורת בנוכחות הצדדים לצורך קביעת מועדי הדיונים בתיק.

הבוקר הגיש עו"ד עמית חדד, סנגורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, בקשה לבית המשפט המחוזי בירושלים, לדחות ב-45 יום את דיון הקראת כתב האישום נגד נתניהו.

כאמור, הדיון נקבע ליום שלישי בשבוע הבא, אולם לדברי חדד, "נכון למועד הגשת בקשה זו, מלוא חומרי החקירה שנאספו במסגרת החקירה (ושלא נכללו בליבת חומרי החקירה שהועברה במסגרת הליכי השימוע) טרם הועברו לעיון הסנגוריה".

"יצוין כי רק אתמול (8.32020) הודיעה המשיבה שחומרי החקירה עומדים לעיון הסנגוריה, ואף ציינה שישנה מדיה דיגיטלית וחומרים נוספים שטרם מוכנים לעיון. כמו כן רק אתמול הועברה לעיון הסנגוריה תעודת החיסיון השלישית שהוצאה בתיק", הוסיף עו"ד חדד.

מדובר בתעודת החיסיון המצומצמת עליה חתם שר הביטחון נפתלי בנט, זאת לאחר שסירב לחתום על תעודת החיסיון המקורית שהועברה לחתימתו ודרש לצמצם את נוסח התעודה.

"בנסיבות אלה מתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את דיון ההקראה בכ-45 ימים, וזאת כדי לאפשר למשיבה להעביר את מלוא החומרים לעיון ההגנה (כפי שנדרש ממשנה) וליתן להגנה שהות כדי לקבל את החומר ולגבש הערכה, ולו ראשונית, של משך הזמן שיידרש ללימוד החומר ולהיערך לקיומם של הליכים מקדמיים (ככל שיהיה בכך צורך), ובכלל זה בקשות לקבלת חומרי חקירה ועתירות להסרת חיסיון", ציין עו"ד חדד.