הרב יצחק יוסף:
לא להגיע לכותל, לבטל תפילות בבתי כנסת גדולים

הרב הראשי קבע כי הנחייה ההלכתית היחידה היא "לציית באופן מוחלט לכל הוראות משרד הבריאות ללא יוצא מן הכלל"

מיכל לוי , ט"ז באדר תש"פ

הרב יצחק יוסף
הרב יצחק יוסף
צילום: קובי ריכטר/TPS

הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב יצחק יוסף פרסם היום (ה') מכתב מיוחד שבו הבהיר כי ההנחיות של משרד הבריאות בעקבות מגפת הקורונה - כמוהן כהלכה מפורשת.

“אין שום הנחייה הלכתית שגוברת על הוראות משרד הבריאות. ההנחייה ההלכתית היחידה בנושא, היא לציית באופן מוחלט לכל הוראות משרד הבריאות ללא יוצא מן הכלל וכל הוראה היוצאת על ידם היא כהוראה הלכתית לכל דבר ועניין", אמר.

בדבריו פירט כמה הלכות הנוגעות למצב החירום. "בהתאם למצב ובעקבות הסכנה הצפויה להתפשטות מגיפת הקורונה, ראשית כל, יש להעתיר בתפלה להקב"ה שיעצור את המגפה, ויעמוד מכסא דין וישב על כסא רחמים, להעתיר בעד החולים ובעד כך שתיעצר המגפה. רצוי בעת פתיחת ההיכל לומר פרק תהלים, ותפלה מיוחדת שכתבנו בענין עצירת המגפה. ורפואת החולים.

"מאחר ורבו הפניות בנושא עם שאלות שונות בענייני הלכה הקשורים בעניין, באתי בזה להבהיר כי אין שום הנחייה הלכתית שגוברת על הוראות משרד הבריאות. ההנחייה ההלכתית היחידה בנושא, היא לציית באופן מוחלט לכל הוראות משרד הבריאות ללא יוצא מן הכלל וכל הוראה היוצאת על ידם היא כהוראה הלכתית לכל דבר ועניין.

"תורתנו היא תורת חיים, ומצווה אותנו ונשמרתם מאד לנפשותיכם, ועוד אמרה התורה, וחי בהם, ודרשו חכמים בגמ' יומא פה: ולא שימות בהם. ולכן פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, חולה שיש בו סכנה אוכל ביום הכפורים, מחללים שבת על חולה שיש בו אפילו ספק סכנה. וכמו שכתב הרמב"ם (פרק ב מהלכות שבת הלכה ג) בזה הלשון: "ואסור להתמהמה בחילול שבת לחולה שיש בו סכנה, שנאמר 'אשר יעשה אותם האדם וחי בהם ולא שימות בהם'.

"וכבר כתבו התוספות (בבא קמא כג ע"א) "יותר יש לאדם ליזהר עצמו שלא יזיק אחרים משלא יוזק", ובודאי שבכלל האיסור להזיק את חבירו, גם החובה למנוע מצב העלול להדביק את חבירו במחלה ח"ו.

"הגאון רבי עקיבא איגר זצ״ל פירסם קריאה בתקופה בה השתוללה הכולי-רע באירופה וכתב שם: "כבר הזהרתי פעמים הרבה אזהרה אחר אזהרה שיהיו הנהגתם … כפי אשר סידרו, ואשר שפטו הרופאים… ולא יעברו על דבריהם". לכן ההנחיה ההלכתית היא להצמד להוראות משרד הבריאות במלואן, ויש לפעול אך ורק על פיהן.

לדבריו, יש להימנע מהגעה לכותל המערבי. "לבקשת משטרת ישראל יש להמנע בשלב זה מלהגיע אל הכותל המערבי ולקיים שם תפילות המוניות. וכל איש ואשה יתפללו בסמוך לביתם, עד אשר יעבור זעם וירחמו מן השמים.

"גם בתי כנסת גדולים לא יקיימו תפילות עם צבור גדול אלא יחלקו את ציבור המתפללים באופן שיעמוד בדרישות משרד הבריאות. לעניין חתונות, אין לדחות בשום אופן, יש לקיימן במועד באופן מצומצם כפי ההנחיות.

את דבריו חתם: "בתפלה לבורא עולם שישלח רפואה שלימה לכל החולים, ויעצור המגפה והמשחית מעלינו ומעל כל ישראל, ומעל כל יושבי תבל. ונשמע בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן".