הגבלות קורונה גם בישיבות - המסמך המלא

פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, פרסם הנחיות לישיבות דתיות וחרדיות לתקופת התפשטות נגיף הקורונה.

ערוץ 7 , ט"ז באדר תש"פ

נגיף הקורונה
נגיף הקורונה
צילום: איסטוק

בהתאם להחלטת משרד החינוך על פי המלצת משרד הבריאות, יופסקו הלימודים מכיתה א' למעט במסגרת הפנימיות והחינוך המיוחד. בהתאם לכך, גובשו המלצות משלימות לישיבות בהן יש פנימיות.

1. תלמיד הסובל מאחד או יותר מהתסמינים (חום, שיעול, קוצר נשימה, צינון) לא יורשה להיכנס לישיבה ויחזור לביתו עד יומיים מחלוף התסמינים.

2. תלמיד שחזר מחו"ל ב-14 הימים האחרונים יהיה בבידוד בית עד להשלמת 14 ימים ממועד חזרתו מחו"ל. הישיבה לא יכולה לשמש כמקום לבידוד.

3. מי שחוזר מבין הזמנים מחו"ל חייב להיכנס לבידוד ולא יעשה זאת בפנימיית הישיבה.

4. אין לקיים פעילות לימודים משותפת בקבוצות שמספרן עולה על 100 תלמידים.

5. יש לווסת את הכניסה והיציאה של התלמידים מהישיבה או לאזורי הלימוד כך שתימנע ככל האפשר התקהלות בכניסה.

6. בזמנים שבין הלימודים, מומלץ כי התלמידים לא ישהו מחוץ לחדרים שלהם.

7. ארוחות – ניתן לקיים בהשתתפות של עד 100 תלמידים – יש לפרוס את מועדי הארוחות על מנת לאפשר זאת. בזמן הארוחה יש להשאיר לפחות כסא פנוי אחד בין תלמיד לתלמיד. יש להימנע משימוש בכלי אוכל או כלי הגשה משותפים ולהשתמש בכלים חד פעמיים ככל שניתן.

8. יש להקפיד מאוד על שטיפת ידיים במים זורמים וסבון לפני ואחרי כניסה ללימודים או חדר האוכל, וכן לאחר יציאה מהשירותים.

9. יש להקפיד מאוד על ניקיון תאי השירותים והמקלחות ולוודא כי בכל עת יש בהם מים זורמים, סבון, מגבות נייר ופחים. יש להימנע משימוש במגבות משוטפות.

10. יש להימנע מלחיצות ידיים.

11. יש להימנע מטיולים ואירועים מחוץ לישיבה.