הכותל: הסתיימו עבודות החיזוק באזור נפילת האבן

בעקבות האירוע בו נפלה אבן גדולה מאבני הכותל באזור הדרומי חוזקו כל האבנים שבאזור, וזאת לאחר התייעצות עם שורת רבנים.

ערוץ 7 , כ' באדר תש"פ

עבודות החיזוק באזור האבן שנפלה
עבודות החיזוק באזור האבן שנפלה
צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי

העבודות המורכבות שהחלו באבני הכותל המערבי לפני כשנה וחצי, לאחר נפילתה של אבן גדולה מאבני הכותל המערבי בצד הדרומי, הסתיימו הבוקר (שני) והפיגומים פורקו.

בעקבות אירוע הנפילה בדקו מהנדסים מומחים מטעם רשות העתיקות את מצב חלק זה של הכותל המערבי, ומצאו שאבנים רבות מתקופת בית שני עלולות ליפול ויש צורך לחזקן כדי למנוע נפילת אבנים נוספות.

המהנדסים הציגו בפני רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ את אופן תיקון המצב וחיזוק אבני הכותל, והסבירו כי לדעתם במצב הנוכחי אין אפשרות להסתפק בחלק מהאבנים בהזרקות ובהדבקות כפי שעשו בחלק המרכזי של רחבת הכותל המערבי, ויש צורך לחברן למקומן בפינים, דבר המצריך קידוח באבנים.

רב הכותל המערבי ערך דיון הלכתי על כל אבן ואבן יחד עם מהנדס מטעמו ועם נציגי רשות העתיקות, במטרה לשמור על מינימום פגיעה בקדושת המקום.

הרב רבינוביץ' אף התייעץ בנושא עם רבנים מחוגים שונים, במטרה לקבל את הדרכתם ההלכתית בנושא. בין השאלות שהוצגו לרבנים: האם ניתן להחזיר את האבן למקומה, כאשר לא ניתן לעשות זאת ע"י הדבקה אלא ע"י 'פינים', ולצורך זה יש לקדוח באבן? מה הדין לעניין ברזל בחומת הר הבית, שהרי הפינים האלו עשויים ממתכת, או שיש להעדיף פינים מפלסטיק (יצויין כי לפינים מברזל צריך פחות פינים, ובעקבות כך מתבצע קידוח מצומצם, כאשר לפינים מפלסטיק יש צורך ביותר פינים וקידוח)? איך לנהוג עם החול והאבק היוצא מן הקידוח. והאם עדיף שיעשה את המלאכה, יהודי או שאינו יהודי?.

לאחר הדיונים ההלכתיים עם פוסקי ההלכה ובראשם הרב חיים קנייבסקי, הרב שלום כהן ראש ישיבת פורת יוסף ונשיא מועצת חכמי התורה, הרב אביגדור נבנצל, הרב אשר וויס והרבנים הראשיים לישראל הראשון לציון הרב יצחק יוסף והרב דוד לאו, הוסכם כי יש לחוש בכותל המערבי לאיסור נתיצה. אולם כל מקום שנצרך לתקן אין בו איסור כלל, כי האיסור הוא בדרך השחתה ולא בדרך תיקון. מאחר שהקידוחים נצרכים לחיזוק אבני הכותל אין בזה איסור כלל.

עוד הוסיפו הרבנים כי כל האבנים, האבק וכדומה צריכים גניזה או לקבוע אותם בחזרה במקום. לגבי הפינים הוסכם שכיון והפינים מברזל הם חזקים יותר מפלסטיק ובעקבות כך ממעטים בקדיחה, הרי עדיף לעשות שימוש בפינים אלו. גם אם יש חומרה לגבי כל הר הבית הרי שלמעט פגיעה באבני הקודש עדיף פינים מברזל. בעקבות כך נערך דיון על כל אבן ואבן עם נציגי רשות העתיקות, על מנת לשמור על מינימום פגיעה וקדושת המקום.

בימים האחרונים החליט רב הכותל כי האבן שנפלה לא תוחזר למקומה, ותוצב בצד האבנים שנמצאות למרגלות הכותל המערבי מזמן חורבן בית שני.

הרב בחן את החלופות שהוצגו לו לגבי החזרת האבן, ולאחר שהוברר כי היא נפגעה מאוד, והחזרתה תפגע בכל האבנים בסביבה, הוחלט לטמון אותה, ולתקן את אזור הנפילה, על מנת לחזק את אזור נפילת האבן.