הנחיות טבילה לנשים במקוה טהרה בימי הקורונה

טהרה יכולה להיות רק במקווה הכשר לטהרה, אין שום מציאות שבה אמבטיה בבית או בריכת שחיה או דבר דומה יכול לשמש כטהרה.

רבני מכון פוע"ה , כ"ח באדר תש"פ

מקווה
מקווה
צילום: istock

מגיפת הקורונה יוצרת בהלה בכל מקום וקושי גדול. עלינו להקפיד על ההנחיות של משרד הבריאות והממשלה וכן הוראות הרבנות הראשית לישראל הניתנות באחריות.

ברצוננו להדגיש – ברשתות החברתיות מופצות שמועות והנחיות ללא בדיקה וללא התייעצות עם הגורמים המוסמכים: הרבנות הראשית, משרד הדתות, משרד הבריאות וכו'. וכן גורמים שעומדים בקשר ישיר עם גורמים אלו. אין להתייחס לדברי "מומחים" מטעם עצמם הפועלים ללא אחריות רפואית / הלכתית.

ניתן להתעדכן עם הבלנית לפני ההגעה למקווה שאכן המקווה עומד בכל הנהלים של משרד הבריאות. מצ"ב בהמשך נוהל עדכני.

נשים בבידוד - אסורות לטבול במקווה, זו הוראה חד משמעית ואין להפר אותה. יש לדווח לבלנית במידה וטבלה אישה שהינה בבידוד. על הבלנית לבדוק עם משרד הבריאות לגבי החלפת המים.

לצרף הנחיות הרבנות לטובלות

נשים שאינן בבידוד - לא צריכות לחשוש או להמנע מטבילה. הרבנות הראשית פרסמה הנחיות בתיאום עם משרד הבריאות הנכונות גם להיום כ"ז אדר תש"פ (23.3.20) לפיהן: אישה שאינה בבידוד יכולה לטבול ללא חשש, עם הדגשה לעשות את ההכנות בבית לפני ההגעה למקווה.

חשוב להבהיר, שהמקוואות מחוטאים בכלור על פי חוק ונשמרת הגיינה באופן מיוחד בתקופה זו בעקבות המצב.

בכל אופן, לא נכון לעכב את הטהרה, ובפרט ש'חשש' הבידוד מונף מעל רבים אף אם הוא מניעתי, וככל שניתן לשמור על הטהרה יותר זמן, כן ייטב לזוג ובכלל.

חשוב להדגיש: הכלור שנמצא במי המקווה אינו מאפשר העברת הנגיף (כמובן שכאמור אישה שבידוד / חולה עליה להמנע מטבילה כעת!) שמועות על כך שנגיף עבר דרך המים נבדקו ונמצאו שאינן נכונות –הנגיף אינו שורד במים.

התנהלות ושמירה על הכללים בשעת הטבילה: מרחק 2 מטר וללא מגע פיזי. לאחר הטבילה ניתן להתרחץ בבית אף שבמהלך השנה נוקטים להמנע מכך למעט במצבים הנצרכים.

טבילה כשרה: טהרה יכולה להיות רק במקווה הכשר לטהרה, אין שום מציאות בה אמבטיה בבית או בריכת שחיה או דבר דומה או חלופי יכול לשמש כטהרה.

אנו ממליצים להמנע מטבילה בים מכיוון שהדבר כרוך בסכנה ובמיוחד שלאור ההנחיות של הרבנות הראשית לגבי חיטוי המקוואות אפשרי לטבול במקוה טהרה.

בעקבות אמירות שנשמעות רשתות החברתיות ברצוננו להדגיש שאישה שהוטעתה בעקבות פסק ו"טבלה" באמבטיה, צריכה לטבול במקווה טהרה כשר עם ברכה.

זוג ששימש במצב כזה כיוון שסמכו בטעות על פסק הלכה מוטעה, יפנו לרב לקבל הדרכה.

איסור מגע ללא טבילה - אין היתר למגע בין בני זוג כל זמן שהאשה לא טבלה כדברי השולחן ערוך יורה דעה סימן רא: "אין האשה עולה מטומאתה ברחיצה במרחץ. ואפילו עלו עליה כל מימות שבעולם, עדיין היא בטומאתה וחייבין עליה כרת עד שתטבול כל גופה בבת אחת במי מקוה" לצערנו גם בעניין זה מסתובבים כל מיני "פסקים" כאילו ישנם היתרים אחרים בעניין. ברור הוא שאין לכך יסוד ואין לסמוך עליהם.

סיכום הנחיות לגבי הטבילה:

א . התארגנות בבית ושהייה קצרה במקווה.

ב. הבאת מגבת מהבית.

ג הבאת כפכפים למיעוט מגע במשטחים.

ד. ניתן להתקלח לאחר הטבילה בבית.

ה. כדאי לוודא עם הבלנית שהיא מקפידה על כללי החיטוי.

ו. צמצום השהייה במרחב המקוה.

הארכת ימי הטהרה - בהחלט יש מקום לאחר הטבילה הזו לראות כיצד לדחות את הופעת הווסת הבאה על מנת להאריך את ימי הטהרה. כל מקרה הוא פרטני ולכן יש לפנות לרב יועץ ופוסק. מכון פוע"ה ישמח להנחות ולהדריך בתאום עם רופא נשים.

יש לעקוב אחר הנחיות מערכת הבריאות ולהתעדכן באופן תדיר וכן באתר המכון אם ישנם שינויים.