רבני השכונות בירושלים: "חולי קורונה מחוייבים לעזוב את ביתם"

רבני השכונות בירושלים: חולי קורונה מחויבים לעזוב את ביתם" ראש העיר כינס בלשכתו נציגים שטלפנו למשפחות וביקשו שהחולה ייצא מהבית

ערוץ 7 , ט"ז בניסן תש"פ

ערב שבת חול המועד פסח תש"פ פרסמו רבני השכונות בירושלים קריאה המבקשת מתושבי העיר שנדבקו בנגיף הקורונה לעזוב מיד את ביתם ומשפחתם ולהתפנות למלוניות ולאכסניות מתאימות לכך.

"ולעת הזו הננו לגלות דעתנו בהוראה ברורה כדת של תורה כי אחר שנתברר לנו היטב מפי רופאים עניין סכנת נגיף הקורונה, הרי שחובה גמורה ומוחלטת לאלו אשר קבלו הוארת הרופאים אשר בגופם קיימת באופן ודאי מחלה זו, ושע"פ הוראת הרופאים הם נדרשים להתפנות להחמתם הרי שעליהם לקום ולעזוב את ביתם ומשפחתם ולהתפנות לאכסניות ובתי מלון אשר סודרו באופנים כשרים למהדרין".

רבני השכונות כאמור פרסמו את הבקשה בכל רחבי העיר והוסיפו כי "יש להתפנות ללא שום פקפוק" וכי המחלה יכולה להדביק את הסובבים. "ואף שהדבר קשה באופן מופלג, ובפרט בימי חול המועד אשר הוא עת כינוס משפחות, הלא כל זה הכניס בקיום רצונו ית' לעת הזו", ציינו.

הקריאה, אומרים בעיריית ירושלים, הופצה באמצעות רכבים שעוברים בשעה זו בשכונות העיר עם רמקולים ותוכן הבקשה ובנוסף חולקו מנשרים במקומות המיועדים. "בנוסף ראש העירייה כינס בלשכתו נציגים של רבני השכונות ואלו התקשרו יחד לעשרות משפחות שביניהן יש חולה קורונה וביקשו מאותו נדבק לפעול על פי הנחיות משרד הבריאות ולצאת מהבית למקומות המיועדים לכך".