שידור חי: דיון על איכון חולי קורונה ומבודדים

ועדת החוץ והביטחון של הכנסת דנה בסמכויות לשימוש בנתוני התקשורת על ידי המשטרה במסגרת המאבק במגפת הקורונה.

ערוץ 7 , כ"ה בניסן תש"פ

ועדת החוץ והביטחון הזמנית של הכנסת, בראשות ח"כ גבי אשכנזי, מקיימת הבוקר (ראשון) דיון בהכנה לקריאה שנייה ושלישית של הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת).

הצעת החוק עוסקת בעיקרה בהוראת שעה שנועדה להסמיך את המשטרה לקבל, באופן מדגמי, נתוני מיקום של חייבים בבידוד ללא צו בית משפט.

לצד ההיתר קובעת ההצעה גם הגבלות על השימוש בנתונים כך שישמשו לפיקוח על קיום חובת הבידוד או בהקשר אליה בלבד.