התנועה לאיכות השלטון: אין להאריך את כהונת מ"מ פרקליט המדינה

"חשש כבד כי פרסום הודעת הבדיקה נגד היועמ"ש נעשה משיקולים לא ענייניים, כדי לייצר דה-לגיטימציה לעמדת מנדלבליט בעניינו".

חזקי ברוך , ג' באייר תש"פ

דן אלדד
דן אלדד
צילום: דוברות משרד המשפטים
התנועה לאיכות השלטון סבורה כי אין מקום להארכת כהונתו של אלדד ומוטב יהיה להמתין לשר המשפטים הקבוע על מנת שזה ימנה ממלא מקום זמני לכשיתמנה לתפקיד.

"די בתמונה המתבהרת לפיה מרבית הבכירים בפרקליטות – ואף הממונה על פרקליט המדינה, ד"ר מנדלבליט – אינם סומכים את ידיהם על עוה"ד אלדד בהובלת פרקליטות המדינה כדי לשלול את עצם המשך כהונתו בתפקיד זה.

הדגל האדום בו מנופפים בכירי מערכת אכיפת החוק, צריך להיות בבחינת שיקול מכריע באי-הארכת כהונתו של עוה"ד אלדד, זאת במיוחד לנוכח זמניות כהונתו של שר המשפטים אמיר אוחנה".

"אנו סבורים כי אין להתעלם מההודעה לתקשורת אותה פרסם עוה"ד אלדד, לפיה הוא מקיים בדיקה חשאית כנגד היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט. הגם שאין לשפוט אדם בכעסו, הרי שפרסום הודעה זו הינו מעשה חמור ביותר המעלה חשש כבד שמא נעשה שלא משיקולים ענייניים וכדי ליצור דה-לגיטימציה ליועץ המשפטי לממשלה ולעמדתו שאין להאריך את כהונתו של עוה"ד אלדד".

בסיום המכתב מסכמים עורכי הדין של התנועה כי לא יהא נכון להאריך את כהונתו של עוה"ד דן אלדד בתפקיד ממלא מקום פרקליט המדינה".