בואו לשחק: טריוויה ליום העצמאות

מכון התורה והארץ השיק משחק טריוויה רב משתתפים ליום העצמאות. נכנסים ומשחקים יחד.

בשיתוף מכון התורה והארץ , ה' באייר תש"פ

בואו לשחק: טריוויה ליום העצמאות
בואו לשחק: טריוויה ליום העצמאות
צילום: מכון התורה והארץ

לקראת יום העצמאות ה-72 למדינת ישראל השיק מכון התורה והארץ את 'אתגר העצמאות' – משחק אינטראקטיבי לקהילות ולמשפחות ליום חגה של מדינת ישראל.

המשחק עוסק בדמויות מופת, אירועים היסטוריים, מקומות בארץ וטבע ישראלי והכל מנקודת מבט שורשית וערכית.

המשחק המותאם לדרגות קושי שונות: למתחילים וגם לאלו שרוצים לאתגר את עצמם. המשחק מופץ חינם, גם אתם מוזמנים להיכנס ולשחק

במכון התורה והארץ מסבירים כי במרכז החיבור המיוחד בין התורה והארץ שהתחדש בדורות אלו של שיבת ציון, עומדת מערכת שלמה של 'מצוות התלויות בארץ', שחזרו להיות חלק מהותי בחייו של עם ישראל במדינת ישראל עם החזרה לארץ.

החקלאות בארץ ישראל אינה רק עוד ענף בכלכלה או עוד אחוז מסוים בתמ"ג הישראלי. הצלחת החקלאות במדינת ישראל היא סימן מובהק לגאולה, וכפי שמופיע במסכת סנהדרין (צ"ח ע"א): "ואמר ר' אבא: אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר (יחזקאל לו ח): 'ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תישאו לעמי ישראל" על מילים אלה כותב רש"י: כשתיתן ארץ ישראל פריה בעין יפה - אז יקרב הקץ.

מעל שלושים שנה עוסק מכון התורה והארץ במחקר הלכתי של המצוות התלויות בארץ, בפיתוח דרכים מתקדמות ליישומן ובהסברתן.

חג עצמאות שמח!