גרמניה: בתי הכנסת נפתחים מחדש

הרשויות בגרמניה אישרו לפתוח רק את בתי הכנסת המרכזיים תחת הגבלות חמורות כולל איסור שירה ציבורית.

ניצן קידר , ז' באייר תש"פ

הרב פנחס גולדשמידט בטקס הכתרת הרב אפל בביהכ"נ הגדול בפרנקפורט
הרב פנחס גולדשמידט בטקס הכתרת הרב אפל בביהכ"נ הגדול בפרנקפורט
צילום: רפאל ארליך

הרשויות בגרמניה הודיעו היום לרבנים הפועלים במדינה כי יתירו לפתוח את בתי הכנסת הגדולים והמרכזיים במרבית המדינה.

על פי ההנחיות ייפתחו רק בתי הכנסת הגדולים בהם ניתן להקפיד על הוראות הבריאות, מרחקים בין אנשים וויסות הכניסה והיציאה.

עם זאת הורו השלטונות כי אין לקיים שירה ציבורית במהלך התפילה ויש לקצרה ככל הניתן.

על פי ההוראות מחוייבים המתפללים להביא מבתיהם סידורים וטליתות ולשמור על מרחק בין הבעל קורא והעולה לתורה. הגבאים לא יעמדו על בימת בית הכנסת, ספר התורה יונח מראש על הבימה ויוחזר לאחר התפילה ללא נוכחות המתפללים.

רבה של פרנקפורט, יו"ר רבני גרמניה וסגן יו״ר הועדה המתמדת של ׳ועידת רבני אירופה׳, הרב אביחי אפל אמר כי "עד עתה ואי"ה גם מעתה, המצב כאן יחסית היה כנראה בטוב והצליחו לשלוט בהתפתחויות – כך דברי השלטונות, ויהי רצון שהכל יהיה בשמחה ובבריאות ונזכה לשמוע בשורות טובות מכלל הקהילות בעולם כולו".