המצא לנו חניה נכונה: תפילת החניה של יורם טהרלב

ישראלים רבים ספונים בבתיהם וברחובות לא נותרו מקומות חניה פנויים. יורם טהרלב נזכר בתפילה שחיבר.

ערוץ 7 , ט' באייר תש"פ

תפילה על החניה - יורם טהרלב

יה ריבון עלם ועלמיא, בראת עולמך בחכמה ובתבונה. נתת לאדם ידיים לאחוז בהגה, רגליים להאיץ ולבלום, אוזניים להאזין לוויז, עיניים לעקיפה בטוחה, ופה לזמר שבחך בדרך, תן לו חניה בשובו הביתה! כל החניות שבעולם אתה בראת אותן, אתה הגית אותן, ואתה פיזרת אותן בעולמך בחסד וברחמים, בצדק וביושר, שיהיה לאדם היכן להניח את כף רגלו, למען יוכל להגיע לביתו מהדרך אחרי יום עמל ולמצוא נחלה קטנה של חמישה פסים כחולים ולבנים שתהיה פנויה לקבל שבים.

הרי על שמך נקראה פיסת ארץ זו "חניה", שהיא החן של הקב"ה,ונאמר "ויסעו ויחנו" ונאמר "עיר בה דוד חנה". כמו שעשית לאבותינו עשה גם לנו. המצא לנו חניה נכונה שלא יחמדוה זרים ופקח עליה עין לשמרה מכל פקח וכל אורב ואויב וחיות רעות שכולן חושקות בה.

ולא נצטרך לכתת רגלינו ממרחקים, ולא נצטרך לטפס על מדרכות, ולא נצטרך להיאבק עם אחרים ולא נצטרך להישרט, להימעך,להתנצל, להיקנס ולקלל אלא רק לומר שבחך בלב שלם: ברוך אתה ה' ממציא חניות לבניו. אבינו מלכנו, חננו!