חמצן לחברת אל על: משכה 105 מיליון שקל מקרן הפיצויים של העובדים

על אף התנגדות העובדים, ההסתדרות ומשרד האוצר אישרו לאל על למשוך כספים מקרן הפיצויים שצברה כ-360 מיליון ש"ח.

תגיות: אל על
ערוץ 7 , ט' באייר תש"פ

מטוס אל על
מטוס אל על
צילום: דוברות אל על

בית הדין לעבודה בבת ים אישר לחברת אל על למשוך 105 מיליון שקל מקרן הפיצויים של עובדי חברת התעופה.

בקרן שהוקמה בשנות התשעים הצטברו כ-360 מיליון שקל, מהם תמשוך אל על 105 מיליון שקל על אף התנגדות העובדים. ההסתדרות ומשרד האוצר אישרו לאל על למשוך כספים מהקרן.

בהודעת אל על לבורסה נכתב כי נכון ל-31 במרץ 2020, יתרות קופות הפיצויים המרכזיות עמדו על סך של כ-319 מיליון ש"ח, זאת לאחר השלמת ניוד של כ-59 מיליון ש"ח מקופת פיצויים מרכזית לקופות הפיצויים האישיות של העובדים הזכאים, להבטחת מלוא הפיצויים אשר יגיעו להם לפי החוק עד למועד סיום יחסי העבודה.

"העובדים הזכאים בקשר לקופות אלו הינם עובדים אשר עבדו בחברה בשנת 1982 והמשיכו להיות מועסקים בחודש יוני 2003. כיום מועסקים בחברה כ-250 עובדים זכאים, מתוך כלל עובדי החברה. בהתאם לפסק הדין, ההחלטה תכנס לתוקף ביום 10 במאי 2020, אלא אם כן יורה בית הדין הארצי לעבודה על עיכוב ביצוע פסק הדין. משיכת הכספים כפופה לאישור פקיד השומה", נאמר עוד בהודעה.

"יצוין כי בשנים 2014 ו-2015 הגישה המדינה תביעות כנגד החברה בקשר לכספים שבקופות פיצויים אלו... שחרור סך של 105 מיליון ש"ח כאמור ניתן תוך הסכמת המדינה. כספים אלו הינם חיוניים להמשך פעילותה השוטפת של החברה בטווח המיידי", כתבה אל על.

חברת התעופה שהודיעה על חזרה לשגרת עבודה ב-15 במאי ממשיכה בשיחות עם בנק לאומי ובנק דיסקונט במטרה לקבל מהם הלוואה להמשיך פעילות, בערבות חלקית של המדינה.