מבקר המדינה:
ליקויים בהתנהלות הוועדות הרפואיות של ביטוח לאומי

מבקר המדינה מפרסם דו"ח חריף נגד התנהלותו של הביטוח הלאומי בכל הנוגע לוועדות הרפואיות.

ערוץ 7 , י' באייר תש"פ

מבקר המדינה מפרסם דו"ח חריף נגד התנהלותו של הביטוח הלאומי בכל הנוגע לוועדות הרפואיות, משך הזמן שיש לחכות להן והשירות שלו זוכים האזרחים.

"איכות השירות בוועדות הרפואית אינה מספקת. זמני המתנה ארוכים לקבלת החלטה בחלק מהוועדות, לעתים עד כדי כ-170 ימי המתנה לאישור קצבת נכות מעבודה. אחת הסיבות המרכזיות למצב זה היא מחסור ברופאים. תהליכי בקשת הפטור ממס הכנסה והזימון לוועדות הרפואיות אינם מונגשים באופן מקוון", נאמר.

"המבנה הארגוני של מערך הוועדות המאופיין בריבוי מנהלים איננו יעיל. לאורך השנים נעשו ניסיונות להסדיר את תהליכי עבודת הוועדות הרפואיות ולהגדיר בבירור את הגורם האחראי לניהולן ואת סמכויותיו, אך ניסיונות אלו לא צלחו. אי-הסדרה זו מונעת שיפור באיכות השירות בוועדות".

עוד נאמר בדו"ח כי כ- 93% מהקשישים הסיעודיים שאינם זכאים לגמלת סיעוד ומעסיקים עובד זר לא מיצו את זכותם לפנות לוועדה בשנת 2018.