עתירה: לאכוף חוק על כלי רכב פלסטיניים

ארגון לביא דורש לבטל את ההנחייה שלא לנקוט פעולות אכיפה נגד פלסטינים משתמשים לצורך פעילות חקלאית בכלי רכב ללא לוחיות רישוי.

ערוץ 7 , ט"ז באייר תש"פ

ארגון לביא עתר ביום חמישי האחרון לבג"ץ בדרישה לבטל את הנחייתו של מפקד תחנת בנימין במשטרה לא לנקוט בפעולות אכיפה כלפי כלי רכב פלסטיניים ללא לוחיות זיהוי המשתתפים בפעילות חקלאית באזור בנימין.

מדובר בפעילות אשר מתואמת, מאושרת ומאובטחת על ידי כוחות צה"ל ומג"ב, ובמהלכה לא מבוצעת פעילות אכיפה נגד כלי הרכב.

בעתירה, שהוגשה באמצעות עו"ד נתי רום ועו"ד יצחק בם, נטען כי כוחות צה"ל ומג"ב מאפשרים לתושבי הרשות הפלסטינית שלהם טענות לקרקעות שונות בקרבת היישובים היהודיים לעבד אדמות אלה.

"הפעילות החקלאית הזאת נעשית בתיאום ובאישור של כוחות צה"ל ותוך אבטחה על ידי צה"ל ומג"ב. למרבה הצער, נתגלה לעותרים כי באזור שילה הפעילות הזאת מבוצעת באמצעות כלי רכב חקלאים ללא לוחיות זיהוי וכפועל יוצא מכך גם ללא רישיון רכב וללא ביטוח", נאמר בעתירה.

עוד מוסיפים העותרים, "בעוד שברגיל היינו מצפים, כי המשטרה תנהג באפס סובלנות כלפי תופעה זו, הרי כאשר עסקינן בכלי רכב המשמשים לפעילות חקלאית מתואמת ומאובטחת על ידי כוחות צבא ומג"ב, השוטרים נמנעים מלאכוף את החוק וזאת בהסתמך על הנחיה עלומה של מפקד משטרת בנימין שלא לנקוט פעולות אכיפה כלפי כלי רכב ללא לוחיות זיהוי הנוטלים חלק בפעילות זאת. הקושי בהנחיה גורפת זו הוא בכך שהיא מתעלמת משיקולים כבדי משקל של שלום הציבורי, ביטחונו ובטיחותו והופכת את צה"ל ואת מג"ב המאבטחים את פעולות החריש, או פעולות חקלאיות אחרות הנעשות באמצעות כלי רכב ללא לוחיות זיהוי, לשותפים לדבר עבירה".

בהמשך להגשת העתירה, הבוקר נדרס חקלאי יהודי בשטח חקלאי אותו הוא מעבד באזור היישוב שילה, על ידי טרקטור ללא מספר.

לדברי עורכי הדין, "בעתירה הזהרנו, כי מי שמאשר את החריש עם טרקטורים ללא לוחיות זיהוי עלול לשאת באחריות לדריסות ותאונות שהטרקטורים יגרמו. והנה - מה שיגורנו בא לנו. לא ייתכן שהריבון - קרי מדינת ישראל יאבטחו ויגנו על פורעי החוק. על המשטרה, מנהלת תיאום וקישור וצה"ל להנהיג מדיניות של אפס סובלנות כלפי כלי רכב ללא לוחיות זיהוי ולהפסיק לסייע לעבריינים, גם לעבריינים בתקופת חריש".