למה לא ישודר משפט נתניהו?

כתב המשפט של 'גלובס' חן מענית הסביר על העתירה לשדר את משפט ראש הממשלה "חשוב שהציבור יוכל לשפוט בעצמו, בלי מתווכים".

103FM , י"ז באייר תש"פ

כתב ועורך תחום המשפט בעיתון 'גלובס', חן מענית, שוחח היום אראל סג"ל ב-103FM והסביר על הבקשה לשדר את משפט ראש הממשלה נתניהו.

נזכיר כי 'גלובס' ותאגיד כאן פנו בבקשה להנהלת בתי המשפט לשדר את המשפט. אתמול הגיבו שופטי ההרכב כי המשפט לא ישודר וההחלטה פורסמה ללא נימוק.

מענית אמר כי בכוונתם לעתור נגד ההחלטה והסביר "חשוב שהציבור יוכל לשפוט בעצמו, בלי מתווכים".

לדבריו כחלק מעיקרון פומביות הדיון המאפשר לכל אזרח בישראל להיכנס לצפות בדיוני בית משפט, יש לאפשר לכל אזרח המעוניין לצפות בדיונים גם דרך מסכים.

לטענה כי הימצאות מצלמות עלול לשבש את העדויות ואופי הדיונים השיב, "יש הרבה מחקרים שמראים שעצם המצלמה לא משפיעה על העדויות".