ירידה בשיעור הרווקים הדתיים בגיל 35

מנתונים שפרסמה תנועת נאמני תורה ועבודה עולה כי קרוב לרבע מן הנשים ושליש מן הגברים במגזר הדתי לאומי מגיעים לגיל 30 בעודם רווקים.

ערוץ 7 , י"ט באייר תש"פ

חתונה
חתונה
צילום: ISTOCK

מחקר חדש של תנועת נאמני תורה ועבודה שופך אור על נתוני הנישואין והגירושין בחברה הדתית-לאומית בישראל.

המחקר, אותו ערך החוקר אריאל פינקלשטיין, מציג מגמות מעניינות בנוגע לאחוזי הרווקות המאוחרת ולאחוזי הגירושין בהתבסס על ניתוח של בוגרי החינוך הממלכתי-דתי בשנים 1990-1973.

במחקר נמצא כי 50% מהנשים הדתיות לאומיות מתחתנות עד גיל 24 ומחצית מהבנים עד גיל 27. לעומתם, בקרב חילונים מחצית מהנשים והגברים מתחתנים עד גילאי 27.5 ו-30.5 בהתאמה. במגזר החרדי המספרים נמוכים בצורה משמעותית כש-50% מהנשים והגברים מתחתנים עד גילאי 20 ו-22 בהתאמה.

באשר לרווקות המאוחרת במגזר הדתי-לאומי נמצא כי שיעור הנשים המגיעות לגיל 30 בעודן רווקות עומד על 22% לעומת 31.5% בקרב הגברים הדתיים, ושיעורים אלו נשארים יציבים לאורך השנים.

לעומת זאת, בשיעור הרווקים והרווקות הדתיים בגיל 35 חלה ירידה לאורך השנים: שיעור הרווקות הדתיות בנות 35 הגיע לשיא של 16% בקרב ילידות 1974 ו-1976 ואילו בקרב ילידות 1982 עמד שיעור זה על 13.5%. בדומה, שיעור הרווקים בני 35 בקרב ילידי 1977-1974 עמד על 19.5%-20%, אך לאחר מכן ירד בהדרגה עד לשיעור של 17.5% בקרב ילידי 1982.

בנוגע לתחום הגירושין, נמצא כי בכלל השנים בטווח של 20 שנים מעת הנישואין, עומד שיעור הגירושין בקרב חילונים על 20%, בקרב דתיים-לאומיים על 11% ובקרב חרדים על 6.5%. עם זאת, בעוד שאצל חילונים וחרדים ניתן למצוא עלייה משמעותית לאורך השנים בשיעורי הגירושין, הרי שבקרב דתיים שיעור הגירושין דווקא נשאר יציב וכמעט שלא חל בו שינוי.

כך, למשל, בקרב דתיים המתחתנים עד גיל 21, עלה במידה מינורית שיעור הגירושין בטווח של עשר שנים, מ-7.9% בקרב ילידי 1975-1973 ל-9% בקרב ילידי 1986-1985 – עלייה ריאלית של 13.9%, בעוד שהשיעור המקביל אצל חילונים הוא עלייה מ-18.7% ל-26.7% – עלייה ריאלית של 42.7% בשיעור הגירושין, ואצל חרדים העלייה היא מ-3.7% ל-6.2% – עלייה ריאלית של 67.6% בשיעור הגירושין.

המחקר אף בחן את הקשר שבין גיל הנישואין לשיעור הגירושין במגזר הדתי-לאומי ומצא כי בקרב המתחתנים בגיל יחסית צעיר או מבוגר, שיעורי הגירושין גבוהים בהרבה מהממוצע. כך, בקרב המתחתנים בגיל 17 עומד שיעור הגירושין בטווח של 10 שנים מהחתונה על 17.6% ובקרב המתחתנים בגיל 18 הוא עומד על 13.5%; שיעור הגירושין ממשיך לרדת עם העליה בגיל החתונה ומגיע למינימום בקרב המתחתנים בגיל 24-22, שם הוא מתייצב על 7%. לאחר מכן שוב עולה בהדרגה שיעור הגירושין, ובקרב המתחתנים בגיל 33 הוא מגיע ל-12.9%, מעט פחות משיעור הגירושין של המתחתנים בגיל 18.