1000 מתגיירים כבר השלימו את התהליך ב'גיור כהלכה'

בית הדין מתמחה בגיור ילדים ומאמץ פתרונות הלכתיים לשם כך. משפחות רבות רואות בו את הכתובת המתאימה לגיור ילדיהן.

ערוץ 7 , ה' בסיון תש"פ

ארכיון
ארכיון
צילום: גיור כהלכה

בית הדין העצמאי 'גיור כהלכה' גייר עד היום 1000 מתגיירים שהשלימו את התהליך.

בית הדין הוקם בהוראתו של הרב נחום רבינוביץ' זצ"ל, שכיהן כנשיא בית הדין, ופועלים במסגרתו עשרות רבני עיר, ראשי ישיבות ורבני קהילות בציונות הדתית, ובהם הרב רא"ם הכהן, הרב יעקב מדן, הרב שלמה ריסקין, הרב יהודה גלעד, הרב חיים אמסלם, הרב שלמה וילק, הרב שאול פרבר ועוד.

בית הדין מתמחה בגיור ילדים ומאמץ פתרונות הלכתיים לשם כך. משפחות רבות רואות בו את הכתובת המתאימה לגיור ילדיהן.

אף על פי שלא מדובר בבית דין רשמי שנתמך על ידי המדינה, והוא אינו זוכה לתקציבים בדומה למערך הגיור הממלכתי, הגיורים מוכרים על ידי קהילות ציוניות-דתיות בארץ ובעולם, תקפים על פי ככלי ההלכה היהודית ואף מאפשרים רישום כיהודים במשרד הפנים בהתאם לפסיקת בית המשפט.

רשת בתי הדין 'גיור כהלכה' רגישה למציאות הישראלית ודוגלת בגישה הלכתית קשובה ומכבדת, שבוחנת כל מקרה של גיור לגופו, ומתבוננת בסיפור האישי של כל מתגייר. מאז הוקם בית הדין מספר המתגיירים גדל מדי שנה.

הגיור בישראל

סוגיית הגיור היא אחת ממוקדי המחלוקת הבוערים ביותר על סדר יומה של החברה הישראלית והעם היהודי. בישראל יש כיום כ-400,000 אנשים שמוגדרים בתור "חסרי דת", שאינם יהודים מבחינה הלכתית, אף על פי שהם יהודים בזהותם ושייכים לציבור היהודי. מדובר במאות אלפי עולים וצאצאיהם, שהנם בעלי קשר משפחתי ליהדות, שהגיעו לישראל במסגרת חוק השבות, אשר מתחנכים בחינוך יהודי, משרתים בצה"ל והם חלק בלתי נפרד מהחברה היהודית בישראל.

בשנים האחרונות התגברו הקריאות להכיר בצורה מלאה בגיורי רבני ערים, כפי שהיה בעבר ולתמוך במערך בתי הדין של "גיור כהלכה", המהווה פתרון מרכזי לאתגר שנוצר במציאות הישראלית הנוכחית. למעשה, כבר בשנות ה-90 קבע הרב הראשי דאז, הרב גורן זצ"ל, שיש לגייר על ידי רבני ערים, כך שלא מדובר בתקדים אלא באימוץ המדיניות המקורית של הרבנות הראשית בזמן שהציונות הדתית הנהיגה אותה.

הרב שאול פרבר, יו"ר ארגון 'עתים' וממייסדי 'גיור כהלכה', אמר כי "ערב חג השבועות הוא זמן להתבונן על הדרך המשמעותית שעשינו, ליצירת שערי גיור קשובים ומכילים, בהתאם להוראות הרב נחום רבינוביץ' זצ"ל. המתגיירים בבית הדין 'גיור כהלכה' זוכים לתמיכה רחבה בקהילות יהודיות ברחבי הארץ ונרשמים כיהודים ברשות האוכלוסין. כעת אנו מבקשים מהרבנות הראשית לגלות אחריות ולהביא להכרה מלאה בבית הדין".

יעל בלנקי, מנהלת 'גיור כהלכה': "מספר הפונים אלינו ממשיך לגדול כל הזמן ואנו מתרגשים לפגוש כל משפחה וללוות אותה במסע היהודי. במשך הימים האחרונים עשרות רבנים ורבניות העבירו שיעורים ופרסמו מאמרים על גיור בכדי להביא לקיום המצווה 'ואהבתם את הגר'. אני מאחלת כי נזכה כחברה לקבל את האחר באהבה ולזכור כי כולנו גרים".