הקשרים של השופטים
מפת ניגודי העניינים בבית המשפט העליון

רוב שופטי העליון דנים בעניינים של אנשים וגופים שהם מנועים מלדון בעניינם, בשל קשר אישי או קשר קודם.

ערוץ 7 , ח' בסיון תש"פ

נוהל פנימי של הנהלת בתי המשפט מחייב את השופטים למלא רשימה שבה הם מצהירים מי הם האנשים והגופים שהם מנועים מלדון בעניינם, בשל קשר אישי או קשר קודם.

אולם, תחקיר "כאן חדשות" מעלה כי רוב שופטי העליון דנים בעניינים של הגופים הללו. אז מי מפקח על האתיקה המקצועית בקרב שופטי בית המשפט העליון? צפו בכתבתו של צח שפיצן מתוך ''חדשות הערב'' בכאן 11