ח"כ שלמה קרעי לאביחי מנדלבליט: תתפטר

במדינה מתוקנת, הפרסום של איילה חסון היה מסתיים בהקמת ועדת חקירה ממלכתי ובסדרה של מכתבי התפטרות.

ח"כ שלמה קרעי , כ"ב בסיון תש"פ

וינועו אמות הסיפים מקול הקורא... ומנדלבליט והפרקליטות מאחורי מסך עשן.

במדינה מתוקנת, הפרסום של איילה חסון אתמול, היה מסתיים בהקמת ועדת חקירה ממלכתית, בהוקעה ציבורית של כל הנוגעים בדבר ובסדרה של מכתבי התפטרות מיידיים.

אבל, לכתבי החצר זה לא מזיז. גליקמן וחבריו ממשיכים לדקלם את דפי המסרים של אדוניהם ומועלים בתפקידם, ושאמון הציבור יילך לעזאזל.

מעבר לחומת צווי איסור הפרסום והיד הנעלמה המפעילה את מכונת תפירת התיקים באכיפה בררנית שאין כדוגמתה, מתברר כי שורשי העץ המורעל עמוקים שבעתיים:

1. בראש ובראשונה, יש להגיש תלונה ללשכת עורכי הדין על כל השדרה שעסקה בהגשת התגובה לבג״ץ מפרקליט המדינה ומטה כולל ספציפית מי שייצג בדיון בבג"ץ. הרי לכאורה יש כאן הפרה של החובה האתית לומר אמת לבית המשפט. על אחת כמה וכמה חובה כפולה ומכופלת חלה על עורכי הדין מפרקליטות המדינה.

זה בהתייחס לקביעות של השופט ג׳ובראן והבנתו השגויה כי "דומה שהתיק נסגר בין היתר בעילה של חוסר אשמה".

כל זה מבלי להיכנס לכך שזו אמירה תמוהה עד מאוד. אתה הרי שופט עליון, אין לך את היכולת לברר את עילת סגירת התיק?

2. מנדלבליט חטא לכאורה בהפרה של סעיף 416 לחוק העונשין: ״קבלת דבר בתחבולה או בניצול מכוון של טעות הזולת״.

מהפרסום עולה כי מנדלבליט זכה בתפקיד בתחבולה. הוא ניצל את הטעות של בג״ץ בסיוע הפרקליטות, ובלעדיה ייתכן ולא היה ממונה. על פניו, הוא ניצל במכוון את הטעות לקבל את התפקיד.

3. הפרקליטים שהשתתפו בדיון שעסק בבקשת מנדלבליט לבחון מחדש את עילת סגירת התיק, ביצעו לכאורה הפרת אמונים מכמה טעמים. ראשית, אם אתם לא יכולים לדון בשל הכפיפות פשוט אל תתעסקו בזה. בוודאי אסור לכם לדון ולהוציא מסמך שלכאורה, בין שורותיו, נעתר לבקשה השערורייתית של אותו בוס.

שנית, הפרת אמונים שנכנה אותה ׳הנחת סלב׳ - חריגה ויוצאת דופן: להגיש ערר על עילת סגירה זמן רב לאחר תום המועדים הקבועים בחוק (45 ימים לאחר קבלת ההחלטה הראשונה).

4. יתירה מכך, לגבי מומי למברגר לכאורה זה חמור שבעתיים. מהעדר ראיות מספיקות טרם הכניסה לתפקיד של הבוס מנדלבליט, הפך לחוסר אשמה לאחר כניסתו לתפקיד. וכדי להוסיף שמן למדורת ניגוד העניינים ואולי הפרת האמונים, מנדלבליט מודיע שהוא מועמדו היחיד ואין בלתו, לתפקיד פרקליט המדינה.

5. נקודה נוספת שחשוב לברר: האם התקבלו במשטרה פניות מהפרקליטות בעניין סגירת התיק של מנדלבליט, באילו תאריכים ועל ידי מי? ואם כן, מהי עילת הסגירה ומהם נימוקי הסגירה במחשב המשטרתי נכון להיום והאם שונתה מאז מינוי היועמ"ש או בכלל?

מסקנה: מנדלבליט תתפטר (!)

אני מטפל!