אושר: 700 עובדים מירדן למלונות באילת

הממשלה אישרה הבאת 700 עובדים מירדן לעבודה במלונות העיר שר התיירות: "מדובר בהחלטה חשובה בדרך לשיקום ענף התיירות בעיר אילת".

קובי פינקלר , כ"ט בסיון תש"פ

המלונות באילת
המלונות באילת
צילום: קובי פינקלר

הממשלה אישרה בישיבתה היום (ראשון) הצעת החלטה על הבאת 700 עובדים מירדן לעבודה בבתי המלון בעיר אילת.

מדובר בצעד דרמטי אשר יאפשר את הפעלתם של בתי המלון בעיר אילת לקראת פתיחת עונת התיירות.

טרם משבר הקורונה וסגירת שערי המדינה לאזרחים זרים, הועסקו כ-2000 עובדים אזרחי ירדן בתעשיית המלונות בעיר, בעיקר בתפקידי חדרנות וניקיון.

עם סגירת שערי המדינה, שבו העובדים לירדן וכתוצאה מכך נוצר חסם משמעותי בתפעול בתי המלון בישראל. חרף הניסיונות לקידום תעסוקת תושבי העיר אילת בתפקידים אלו, המאמצים לא נשאו פרי.

היעדר כח האדם בתפקידי החדרנות והניקיון, עמד בדרכם של המלונות בחזרה לשגרה והשבת העובדים המקומיים לקראת פתיחת עונת התיירות.

במסגרת ההצעה אושרה מכסה של עד 1500 עובדים אזרחי ירדן, כאשר בשלב הראשוני תאושר כניסת 700 עובדים בהתאם להנחיות משרד הבריאות. העובדים יועסקו בעיר אילת לאחר תקופת בידוד של 14 יום.

בהמשך, בכפוף לירידת שיעור האבטלה בעיר ולאישור משרד האוצר, תאושר כניסתם של עד 800 עובדים נוספים.

לדברי שר התיירות אסף זמיר: "מדובר בהחלטה חשובה מאוד בדרך לשיקום ענף התיירות בעיר אילת. הבאת העובדים היא צעד הכרחי לפתיחת עונת התיירות בעיר אילת ולהחזרת התושבים למעגל העבודה. עלינו לפעול בכל דרך כדי לאושש את כלכלת העיר ולהביא להורדת אחוזי האבטלה בעיר."

ראש עיריית אילת, מאיר יצחק הלוי, הוסיף "על רקע ההשלכות של מגפת הקורונה על העיר אילת, יש חשיבות רבה בצמצום אחוזי האבטלה בקרב תושבי אילת, שהיו בין הגבוהים בארץ. לטובת העניין, קיימנו שני ירידי תעסוקה גדולים זאת לצד פעולות גיוס שקיימו המלונאים. לצערנו, פעולות אלה לא סיפקו את הצרכים ומכאן שפעולת גיוס הירדנים מתבקשת. כתנאי לכך ועל מנת להמשיך ולפעול להחזיר למעגל העבודה את מרבית תושבי העיר, עבור כל עובד ירדני, ייקלטו חמישה עובדים מקרב תושבי העיר".