הבנק יודיע ללקוח לפני שהצ'ק חוזר

ועדת שרים לחקיקה אישרה את החוק של ח"כ יעקב אשר המבקש לחייב את הבנקים לעדכן את הלקוח מראש לפני סירוב צ'ק.

בן שאול , כ"ט בסיון תש"פ

אילוסטרציה
אילוסטרציה
צילום: istock

ועדת השרים לחקיקה אישרה את הצעת החוק של יו"ר ועדת חוקה ח"כ יעקב אשר המבקשת לחייב את הבנקים לעדכן את הלקוח מראש לפני סירוב צ'ק בחשבון.

הצעת החוק תעלה ביום רביעי לאישור מליאת הכנסת בקריאה טרומית, ותזכה לתמיכת הממשלה.

בדברי ההסבר לחוק נכתב ''כיום הבנקים בישראל אינם מחויבים לעדכן בעל חשבון על המחאה שנידונה לחזור טרם סירובה. בשל כך כשהמחאה שנמסרת על ידי בעל החשבון היא ללא כיסוי, הוא יידע על כך רק בדיעבד, כשההמחאה מסורבת על ידי הבנק, על ידי בדיקה עצמאית של חשבונו. סירוב ההמחאה נרשם לחובתו של בעל חשבון ועלול להקשות עליו להמשיך ולנהל את חשבונו.

"מוצע כי הבנק יודיע ללקוח כי השיק שמסר נידון לסירוב, ותינתן בידו שהות של יום עסקים אחד על מנת שיוכל להפקיד כסף בחשבונו לשם פירעון השיק. אופן ומועד ההתראה ייקבעו על ידי השר, וייעשו בצורה שתבטיח קבלת התראות בדרך המהירה והנגישה ביותר לבעל חשבון הבנק.

"באמצעות החלת חובות אלו ניתן יהיה למזער את נזקיהם של בעלי חשבונות בנק פרטיים ועסקיים מההשלכות של המחאות החוזרות ללא הודעה מוקדמת, ובכך לחזק את יכולת הציבור לנהל את חשבונותיו בצורה ראויה".

יו"ר ועדת חוקה ח"כ יעקב אשר מסר בתגובה: "הצעת החוק החברתית הזו מתבקשת מאליה, הצדק החברתי מחייב אותנו לתת צ'אנס לכל אדם ולעדכן אותו לפני שמחזירים לו שיק בחשבון, כד שיוכל למנוע הכתמת שמו הכלכלי, ונזק לנותן ומקבל השיק, מי שייהנה מהתיקון לחוק הם כלל האזרחים הישרים במדינה".