הצעת חוק: כוח העליון לפסילת ח"כים יוגבל

הצעת חוק חדשה מבקשת להגביל את כוחו של בית המשפט בפסילת חברי כנסת או רשימות לכנסת שתוכל להתבצע רק ברוב של שני שליש מהרכב השופטים

ערוץ 7 , א' בתמוז תש"פ

בית המשפט העליון
בית המשפט העליון
צילום: Yonatan Sindel/Flash90

חברי הכנסת צבי האוזר וגדעון סער מעלים הצעת חוק שתגביל את כוחו של בית המשפט העליון בפסילת מועמדים לכנסת.

על פי ההצעה יוכל בית המשפט לפסול מועמדים לכנסת רק ברוב של שני שלישים מהרכב של תשעה שופטים. גם פסילת חברי כנסת או רשימות לכנסת על ידי ועדת הבחירות תתבע רק על פי רוב של שני שליש מחברי הועדה.

האוזר וסער כותבים בדברי ההסבר להצעת החוק כי "לפי ההסדר הקיים, קל לפסול מועמדים ורשימות בהחלטת ועדת הבחירות המרכזית וקל גם להפוך את החלטותיה בערעור לבית המשפט העליון. התוצאה היא שאין הגנה מספקת לא לזכות לבחור ולהיבחר ולא לערכים המנויים בחוק בסעיף 7א' שלהלן כעילות פסלות".

זאת בהתייחס לחוק הפוסל מועמדים לכנסת במידה וביצעו מעשה שיש בו משום שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, הסתה לגזענות, תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או ארגון טרור נגד מדינת ישראל, וכן את מי ששהה במדינת אויב שלא כדין בשבע השנים שקדמו למועד הגשת רשימת המועמדים.

בהצעה מצוין כי "במהלך השנים קיבל בית המשפט העליון החלטות שגויות שמחקו דה־פקטו את העילות לפסילה על פי החוק. בסופו של דבר החלטות אלה גרמו להפיכת הכתוב בחוק לאות מתה ובכך עודדו קיצוניות"