צפירת אזהרה בבני ברק

כרוזים בבני ברק שהופצו ברחבי העיר קוראים לתושבי העיר להקפיד על ההנחיות באולמות האירועים ומסבירים כי מדובר בגורמי הדבקה מקדמים

מיכל לוי , א' בתמוז תש"פ

בני ברק
בני ברק
Photo by Gili Yaari /Flash90

נלחמים בנגיף: כרוזים בבני ברק שהופצו ברחבי העיר על ידי העיריה קוראים לתושבי העיר להקפיד על ההנחיות באולמות האירועים ומסבירים כי מדובר בגורמי הדבקה מקדמים.

"מתכננים שמחה? זה יכול חס וחלילה להתהפך עלינו. למרבה הצער, הנתון הבולט המשמיע צפירת אזהרה בימים האחרונים הוא קצב ההדבקה באולמות השמחה", נאמר בכרוזים.

במודעה, שעצבה באותיות אדומות על רקע שחור ולבן, הובהר שוב כי בכל אולמות האירועים תתבצע אכיפה הדוקה ולאור הסיכון הגלום בפתיחתם.

עוד הובהר כי על כל הפרה יוטלו קנסות כספיים עד כדי חשש לעצירת השמחה כשהאחריות מוטלת על בעלי השמחה ועל כל משתתף באופן אישי.

"בהתאם להנחיות הננו להודיע כי תתבצע אכיפה הדוקה ובלתי מתפשרת בנושא אולמות השמחה בהקפדה ברורה על הנחיות משרד הבריאות ותנאי היתר הפתיחה". בהמשך המודעה מובאות הנחיות משרד הבריאות.

המודעה נחתמת באמירתם של גדולי ישראל לפיה התעלמות מהכללים "בינה איסור דאורייתא של 'לא תעמוד על דם רעך'".