ללא מסכה? אל תקחו אותו לעד קידושין

דיין בית הדין 'קהילות יעקב' בבני ברק, המליץ שלא ליטול אדם שאינו מקפיד על חבישת מסכה לעד בחופות וקידושין.

מיכל לוי , ג' בתמוז תש"פ

מסיכה
מסיכה
צילום: ISTOCK

הרב יצחק מאיר ברכיה ליברמן, דיין בית הדין 'קהילות יעקב' בבני ברק, המליץ שלא ליטול אדם שאינו מקפיד על חבישת מסכה לעד בחופות וקידושין.

השאלה שהוצגה לרב היתה: "כשישנה מחלה מדבקת בעיר, ואנשים מוזהרים ללבוש מסיכות ולנקוט אמצעי זהירות וכו'. אדם שאינו לובש מסיכה מתוך הזנחה, זלזול וכדו'. האם יש לצרף אותו כעד בגיטין או קידושין".

תשובתו כללה היבטים הלכתיים שונים ומסקנתה העלתה כי אמנם בדיעבד הקידושין אינם פסולים אך נכון מלהימנע מלהיכנס לספקות.

"לכן הנראה בפשטות, שנכון להימנע מלקחת לעדי קידושין, אנשים שאינם זהירים כראוי, ומסתובבים בתוך קהלי אנשים בלי מסיכה, ועלול לגרום לסכנה ח"ו...

"והגם שעכשיו ישנם הטוענים שתוקף המחלה נחלש קצת, אבל מידי היזק לא יצאנו, ולכן עדיף לבחור לו לעד, את מי שנזהר כדבעי בהליכותיו בדרך התורה והשו"ע, ויתן עדותו כדת משה וישראל.

"ואם יחזור בתשובה ויקבל על עצמו מכאן ולהבא להיזהר כדבעי יוכלו לקחתו לעד.. ויזהר שיפעל בחכמה וחלילה לא יבייש את חבירו בשל כך..".