בהנחיית שר הדתות יעקב אביטן:
מועצות דתיות יתקצבו שיעורי תורה

ההוראה תופץ על ידי מנכ"ל המשרד לשירותי דת ותאפשר את הרחבת פעילות המועצות הדתיות.

ערוץ 7 , ג' בתמוז תש"פ

הרב יעקב אביטן
הרב יעקב אביטן
צילום: יעקב כהן

השר לשירותי דת הרב יעקב אביטן הודיע כי המועצות הדתיות ברחבי הארץ ישתתפו במימון שיעורי תורה.

''בתפיסת עולמי המועצה הדתית צריכה לדאוג לכלל שירותי הדת ובכללם גם שיעורי תורה. לכן החלטתי להרחיב את הסמכות של המועצה הדתית במימון שיעורי תורה שיתוקצבו דרך המועצות הדתיות", אמר אביטן בסיור שקיים במועצה הדתית בבאר שבע, כאורחו של רב העיר הרב יהודה דרעי.

לפני מספר שנים הסתיים הליך ההבראה של המועצות הדתיות. ניהול נכון לצד התנהלות פיננסית מבוקרת הפכו את המועצות הדתיות לגוף דומיננטי במערך שירותי הדת ברשויות המקומיות. המועצות האמונות על אספקת שירותי דת מספקות שירותים בתחום הנישואין, כשרות, מקוואות, רבנות ותרבות יהודית.

"אין כיום תלונות על הלנת שכר. ברוך ה' המועצות הדתיות עשו עבודה משמעותית בצורת הניהול לצד תמיכה בלתי פוסקת של המשרד באופן התקצוב שלהם", אמר השר אביטן.

במהלך סיור העבודה שערך השר וצוותי המקצוע במשרד לשירותי דת במועצה הדתית בבאר שבע הוצגו בפני השר פערים בתחום מימון שיעורי תורה המתקיימים בעיר. בבדיקה שערך השר מדובר בסוגיה רוחבית שניצבת בפני מועצות דתיות רבות ברחבי הארץ. התקנות התקציביות הנוכחיות לא מאפשרות מימון שיעורי תורה דרך המועצה הדתית.

בעקבות הצגת הפער הורה השר לשירותי דת למנכ"ל המשרד להורות על הרחבת הפעילות בתחום.